Medycyna

Koszt energetyczny wysiłku fizycznego w warunkach niedotlenienia wysokościowego

Koszt energetyczny wysiłku fizycznego w warunkach niedotlenienia wysokościowego

Z udziałem 43 mężczyzn przeprowadzono badania polegające na wykonywaniu modelowego wysiłku w warunkach neutralnych oraz symulowanej wysokości 2.000, 3.000 i 4.100 m npm. Wydatki kosztu energetycznego obliczono za pomocą kalorymetrii pośredniej. W wyniku badań stwierdzono, że wysiłek fizyczny wykonywany w warunkach niedotlenienia wysokościowego powoduje w strefie pełnej kompensacji istotny, ale umiarkowany wzrost kosztu energetycznego.

Czytaj więcej...

Choroby wysokościowe - uaktualnione materiały edukacyjne Komisji Medycznej PZA

Choroby wysokościowe - uaktualnione materiały edukacyjne Komisji Medycznej PZA

Komisja Medyczna PZA opublikowała uaktualnioną wersję materiału edukacyjnego UIAA poświęconego chorobom wysokościowym. Materiały opisują postępowanie przedszpitalne w zagrożeniu życia w przebiegu ostrej choroby górskiej, wysokościowego obrzęku płuc i wysokościowego obrzęku mózgu.

Czytaj więcej...

Rekomendacja UIAA nr 11 - "Kijki trekkingowe"

Rekomendacja UIAA nr 11 - "Kijki trekkingowe"

W sekcji "Materiały edukacyjne UIAA" (dział: Materiały edukacyjne Komisji Medycznej) ukazało się tłumaczenie rekomendacji Komisji Medycznej UIAA nr 11 pt. „Używanie kijków trekkingowych w górach".

Czytaj więcej...

Wysokościowy obrzęk płuc – czyli słów kilka, jak można utopić nasze płuca w górach

Obrzęk płuc to przypadłość, która występuje nie tylko na wysokości. Jednak nad poziomem morza dotyka najczęściej osób z chorobą serca, w górach – osób zdrowych. Może skończyć się w obu przypadkach tak samo – śmiercią.

Czytaj więcej...

Dekompresja i choroba dekompresyjna

Dekompresja i choroba dekompresyjna

W artykule przedstawiono kształtowanie się zmian ciśnienia i dekompresji, zjawisk fizycznych będących przedmiotem zainteresowania i badań medycyny lotniczej i kosmicznej. Ujednolicono poglądy na parametry fizyczne pozwalające ocenić dekompresję i jej skutki dla ustroju, określono również zmiany wywołane dysbaryzmem i ebulizacją płynów ustrojowych.

Czytaj więcej...

Tlenek azotu w ustroju w warunkach ostrej hipoksji

Tlenek azoty w ustroju w warunkach ostrej hipoksji

W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat występowania w ustroju tlenku azotu i jego udziału w reakcjach zarówno adaptacyjnych, jak i patologicznych, w warunkach ostrego niedotlenienia wysokościowego

Czytaj więcej...

Wpływ tygodniowej wędrówki wysokogórskiej, nie poprzedzonej treningami, na układ endokrynny cz.2

Wpływ tygodniowej wędrówki wysokogórskiej, nie poprzedzonej treningami, na układ endokrynny [Układ krwionośny]

U zdrowego człowieka przebywającego na znacznych wysokościach zawsze występuje hipoksja, związana z obniżeniem prężności tlenu w atmosferze. Organizm ludzki broni się przed jej złymi skutkami - przed niedotlenieniem. I tak strefa naturalna dla organizmu człowieka oscyluje w granicach wysokości od 2000 do 2300 m n.p.m.

Czytaj więcej...

Na ekstremalnych wysokościach Mount Everestu

Na ekstremalnych wysokościach Mount Everestu

Skrajne wysokości z powodu ostrego niedostatku tlenu stanowią dla fizjologii ludzkiego organizmu poważne wyzwanie. Amerykańska Medyczna Ekspedycja Badawcza na Everest została zorganizowana specjalnie w celu zbadania reakcji człowieka na takie warunki. Zakończyła się ona sukcesem; uzyskano dane fizjologiczne na wysokości ponad 6000 metrów oraz kilka pomiarów na samym szczycie.

Czytaj więcej...

Wpływ tygodniowej wędrówki wysokogórskiej, nie poprzedzonej treningami, na układ endokrynny cz.1

Wpływ tygodniowej wędrówki wysokogórskiej, nie poprzedzonej treningami, na układ endokrynny cz.1

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój turystyki, w tym turystyki górskiej. Możliwość podróżowania po całym świecie, szybkiego przemieszcza-nia się samolotami, koleją i samochodami spowodował, że coraz większa liczba amatorów górskich wycieczek ma możliwość zdobywania wysokich szczytów.

Czytaj więcej...

Konkurs Fotograficzny "Górski Kalendarz"

male dolomity

Popularne

Blogi

FundacjaTOPR 271x62_v1

TOPR SystemMonitoringuPogody_271x62

Statystyki

  • Artykułów: 7446
  • Odsłon artykułów: 20376675

';