Jak co roku, także i tym razem, odbyło się kolejne liczenie kozic w Tatrach – po stronie zarówno polskiej i słowackiej. Tym razem, odbyło się ono nieco później niż zwykle. Powód? Niekorzystne warunki pogodowe.

Niestety, ale doliczono się jedynie 989 sztuk, co oznacza, iż liczba tych zwierząt w porównaniu z liczbą osobników oszacowanych w poprzednim roku zmalała (w tamtym roku udało się policzyć i ustalić populację kozic na 1042 sztuki). Obecnie dużym zagrożeniem dla tego gatunku, zresztą dla całej przyrody, jest działalność człowieka, zanieczyszczenie środowiska, czy po prostu zmiany klimatyczne.

Ciekawi fakt, że pierwszym aktem prawnym dotyczącym ochrony kozic była „Ustawa względem zakazu łapania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz” uchwalona w roku 1868 - była to pierwsza w świecie parlamentarna ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt. Dzięki tej ustawie powstała w Tatrach straż górska, mająca na celu zapobiegać kłusownictwu.

zdjęcie z bazy zdjęć PG, Tatry Zachodnie / fot. Magda Zielińskazdjęcie z bazy zdjęć PG, Tatry Zachodnie / fot. Magda Zielińska

Bartek Michalak

Źródła:
http://tpn.pl/,,
Tygodnik Podhalański,
Internet (ogólnie).