Kalendarium

Krzysztof Zdzitowiecki, źr. www.ipar.pan.pl

Krzysztof „Pomur­nik” Zdzitowiecki urodził się 13 listopada 1939 r. w Warszawie. Jest alpinistą, instruktorem taternictwa, wspinaczem skałkowym, grotołazem i polarnikiem. Studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany PAN. Wspinał się w Tatrach, Alpach, Kaukazie, Pamirze, Tienszanie, Hindukuszu, Karakorum, a także w górach Antarkty­ki i Kanady. Zdobywca ośmiotysięcznika Gaszerbrum II, a także pierwszy zdobywca Gaszerbrumu III.

Krystyna Palmowska, fot. arch. Janusz Kurczab

Krystyna Palmowska urodziła się 12 listopada 1948 r. w Warszawie. Z wykształcenia inżynier elektronik; alpinistka, członek honorowy Klubu Wysokogórskiego w Warszawie. Znana z uprawiania taternictwa, głównie w zespołach żeńskich.

Andrzej Czok na szczycie Mount Everest (19 maja 1980), źr. Wikipedia

Andrzej Czok urodził się 11 listopada 1948 r. w Zabrzu,  zmarł 11 stycznia 1986 r. na stokach Kanczendzongi. Z zawodu elektronik. Był taternikiem, alpinistą i himalaistą związanym z gliwickim Klubem Wysokogórskim.

Anna Okopińska. Fot. www.ujk.edu.pl

Anna Okopińska urodziła się 31 października 1948 r. Jest taterniczką, himalaistką, profesorem nauk fizycznych.

AGH 2009, źr. www.bg.agh.edu.pl/STUDIOWALI/Kielkowski/

Jan Kiełkowski urodził się 31 października 1943 r. w Katowicach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym ukończył kierunek Geologia Węgla.