W zapomnianym Beskidzie Makowskim jest tylko kilka szczytów, którym udało się zdobyć choć trochę miejsca w świadomości turystów. Jednym z nich jest Koskowa Góra – niepozorny wierzchołek, z którego podziwiać można spektakularną panoramę.

Szczyt Koskowej Góry wznosi się na wysokość 867 m n.p.m. i jest najwyższą kulminacją długiego pasma, rozciągającego się między dolinami Raby i Skawy. Na wschodzie Koskowa Góra oddzielona jest niewielką przełęczą od szczytu Parszywki (841 m n.p.m.), na zachodzie ciągnie się zaś długim na ok. 20 km grzbietem przez Przysłopski Wierch (793 m n.p.m.) i Ostrysz (707 m n.p.m.) w stronę Makowa Podhalańskiego. W kierunku południowym odchodzi natomiast od Koskowej Góry 6 km grzbiet, który poprzez wzniesienia Cyrkówki (782 m n.p.m.) i Magurki (787 m n.p.m.) opada ku Przełęczy Jabconiówka (634 m n.p.m.).

beskid-makowski-koskowa-gora-m-3

 Kapliczka na przełęczy pod Koskową Górą

Turystyka

Koskowa Góra posiada rozległy, płaski i w większości całkowicie odsłonięty wierzchołek. Na szczycie umieszczono widoczną z daleka wieżę telekomunikacyjną, łagodne zbocza góry pokrywają natomiast pola uprawne. Z Koskowej Góry podziwiać można także widowiskową panoramę obejmującą m.in. Pogórze Wielickie oraz większą część Karpat Zachodnich - Beskid Makowski z Kamiennikiem, Lubomirem i Łysiną, Beskid Wyspowy ze Śnieżnicą, Lubogoszczem, Ćwilinem, Mogielicą, Luboniem Wielkim i Szczeblem, Gorce z Gorcem, Kudłoniem i Turbaczem, Beskid Żywiecki z Babią Górą, Policą i Pilskiem, Beskid Śląski z Baranią Górą, Skrzycznem i Klimczokiem, a przy dobrej pogodzie również Tatry.

beskid-makowski-koskowa-gora-m-1

 Pola uprawne na zboczach Koskowej Góry

Na Koskową Górę prowadzą dwa szlaki turystyczne: niebieski z Bieńkówki (↑1.20 godz. ↓55 min) lub z Przełęczy Jabconiówka (↑1.20 godz. ↓1.15 godz.) oraz żółty z Makowa Podhalańskiego (↑3.05 godz. ↓2.45 godz.) lub z Przełęczy Dział (↑1.30 godz. ↓1.15 godz.).

Ciekawostki

• Koskowa Góra zawdzięcza swoją nazwę osobie lokalnego gospodarza – Jana Koska – do którego należały dawniej grunty na zboczu góry.
• W roku 1919 Jak Kosek ufundował kapliczkę na przełęczy między Koskową Górą i Parszywką. W jej wnętrzu znajduje się figura upadającego pod krzyżem Chrystusa, która – zgodnie z lokalną legendą – pierwotnie trafić miała do Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie transportu wiozące rzeźbę woły zatrzymały się jednak w pobliżu Parszywki i nie chciały iść dalej. Odczytano to jako znak opatrzności i w tym miejscu zbudowano kaplicę.
• Na północnych i południowych zboczach Koskowej Góry odnaleźć można pozostałości po niemieckich okopach z czasów II Wojny Światowej. Tutejsze umocnienia zostały przełamane przez wojska radzieckie 28 stycznia 1945 roku, a poległych w walce Niemców pochowano w mogile na szczycie.
• Do roku 1954 w rejonie Koskowej Góry ukrywał się przed władzami komunistycznymi Jan Sałapatek ps. „Orzeł” – jeden z ostatnich w tych stronach partyzant podziemia niepodległościowego.

beskid-makowski-koskowa-gora-m-4

 Kapliczka na przełęczy między Koskową Górą i Parszywką

 

Adam Nietresta