Każdy, kto twierdzi, że Beskid Niski to odludne pustkowie, na którym nie ma nic ciekawego, powinien wybrać się na wycieczkę  w pasmo Magury Wątkowskiej. Podobnej liczby ciekawych miejsc mógłby pozazdrościć tym okolicom niejeden górski kurort w Polsce.

Magura Wątkowska (846 m n.p.m.)

Pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II na Magurze

Pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II na Magurze

Turystyka

Masyw Magury Wątkowskiej przecina całkiem spora, jak na Beskid Niski, liczba szlaków turystycznych. Na Magurę prowadzi (przez Kornuty i Wątkową) zielony szlak z Męciny Wielkiej (↑4.35 godz. ↓3 godz.) lub od strony Folusza (↑2.30 godz. ↓1.45 godz.). Na szczyt dostać się można również szlakiem czerwonym, prowadzącym od bacówki w Bartnem (↑1.30 godz. ↓1 godz.) lub - przez Kolanin, Ostrzysz i Świerzową - z Przełęczy Hałbowskiej (↑5.15 godz. ↓4.40 godz.). W okolice szczytu Kornuty prowadzi natomiast szlak żółty z Bartnego (↑1.30 godz. ↓1 godz.) lub z Folusza (↑↓30 min). Trasę tego samego koloru poprowadzono też we wschodniej części pasma - biegnie on między Krempną oraz Mrukową i trawersuje szczyty Ostrzysza i Trzech Kopców. Na pokonanie całej trasy - z Krempnej do Mrukowej - poświęcić trzeba ok. 5.30 godz. (↓5.35 godz.). Warto też wspomnieć o czarnym szlaku, którym w ok. 30 min dojść można z Folusza na Diabli Kamień. Droga ta biegnie dalej w rejon szczytu Barwiniok (761 m n.p.m.), pod którym łączy się z opisanym wcześniej zielonym szlakiem z Męciny Wielkiej. Pokonanie całego odcinka z Folusza na Barwiniok zajmuje ok. 2.45 godz. (↓2.15 godz.).

Magura: inna wysokość na mapie, inna w przewodniku i inna na szczycie, czyli klasyczny Beskid Niski

Magura: inna wysokość na mapie, inna w przewodniku i inna na szczycie, czyli klasyczny Beskid Niski

Wspomniana już bacówka turystyczna w Bartnem znajduje się u podnóża Magury, na wysokości ok. 655 m n.p.m. Obiekt uruchomiony został w roku 1977 i oferuje obecnie ok. 35 miejsc noclegowych oraz wyżywienie, a także możliwość rozbicia namiotu. Większa część pasma Magury porośnięta jest lasem i pozbawiona walorów widokowych, lecz na miłośników górskich wędrówek czeka w tych stronach dużo innych atrakcji. Pod szczytem Magury umieszczono pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II, w wielu okolicznych miejscowościach odnaleźć można z kolei charakterystyczne dla Beskidu Niskiego cmentarze z czasów I Wojny Światowej. W samej tylko Męcinie wielkiej znajdują się dwa takie miejsca: na cmentarzu wojennym nr.81 pochowano (w 9 mogiłach pojedynczych i 8 zbiorowych) 28 żołnierzy rosyjskich i 17 Niemców, na cmentarzu nr.82 znajdują się z kolei 24 mogiły pojedyncze i 17 grobów zbiorowych, w których spoczywa 71 Rosjan i 25 lub 27 żołnierzy armii austro-węgierskiej. W Bartnem znajduje się z kolei cmentarz o numerze 64, na którym pochowano 57 Rosjan i 29 żołnierzy austriackich. Wszystkie trzy nekropolie zaprojektowane zostały przez niemieckiego architekta, Hansa Mayra. Bardzo ciekawym miejscem jest też zaprojektowany przez Słowaka, Dusana Jurkovica, cmentarz wojenny nr.6 w Krempnej. Spoczywa na nim 53 żołnierzy C.K. armii, 33 Rosjan i 34 nieznanych żołnierzy, których pamięci poświęcono dwie inskrypcje:

„Choć umarliście, żyjecie w pamięci, w miłości i w błogosławieństwie pokoju”

oraz

„Walczyliśmy pierś w pierś, zmartwychwstaniemy ramię w ramię”

Na szczycie Kolanina

Na szczycie Kolanina

Będąc w Krempnej warto też odwiedzić okazały ośrodek edukacyjny i muzeum Magurskiego Parku Narodowego. W Bartnem na uwagę zasługuje z kolei greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana. Mieści się w niej oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach i można tu zobaczyć łemkowskie zabytki sakralne – m.in.: ikonostas, ołtarz boczny i ikony z XVIII wieku. Sama cerkiew zbudowana została najprawdopodobniej ok. roku 1842.

Ciekawostki

- Rezerwat Kornuty to najstarszy rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim. Po raz pierwszy powstał on w roku 1938, gdy gorlicki oddział PTT wykupił od okolicznych właścicieli 7 ha gruntów. Pierwotnie w rezerwacie chroniono oprócz wychodni skalnych również łąki, które dziś prawie całkowicie zarosły już lasem. Przed II Wojną Światową w rejonie rezerwatu istniało też schronisko turystyczne.  

- Do końca lat 90-tych ubiegłego wieku w rezerwacie Kornuty istniało jedyne w Beskidzie Niskim stanowisko kosodrzewiny, będącej prawdopodobnie lokalnym reliktem epoki lodowcowej. Inną ciekawostką przyrodniczą rezerwatu jest występowanie w nim rzadkiego gatunku motyla - niepylaka mnemozyny.

- W jaskiniach znajdujących się dziś na Terenie rezerwatu Kornuty ukrywał podobno zrabowane skarby słynny zbójnik z Męciny Wielkiej - Sypko.

- W Bartnem urodził się Stefan Szkurat, ojciec znanego ukraińskiego kompozytora - Dmytra Bortniańskiego. W tej samej miejscowości pod koniec XIX wieku służył łemkowski ksiądz i pisarz, Wołodymyr Chylak.

- W XIX wieku Bartne stało się znane dzięki licznym warsztatom kamieniarskim. Wykonane przez tutejszych rzemieślników krzyże, nagrobki i kamienie młyńskie trafiały do miejscowości położonych w całej Polsce.

- We wrześniu 1951 roku w Bartnem doszło do jednego z największych osunięć ziemi w historii Beskidu Niskiego. Ziemia i skały zsuwały się z jednego ze wzgórz przez prawie 30 godzin.

- Droga do wsi Bartne zbudowana została dopiero w roku 1987.

- W latach 1986 - 1989 w Bartnem odbywał się festiwal kultury łemkowskiej „Łemkowska Watra”.

- W Foluszu znajduje się niewielki wodospad, noszący nazwę Wodospadu Magurskiego.

- W domu opieki społecznej w Foluszu zmarł w 1968 roku słynny malarz prymitywista - Nikifor.

- W Foluszu znajdował się dawniej jeden z cmentarzy z czasów I Wojny Światowej, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Nekropolia została niemal całkowicie zniszczona przez miejscowych rolników, a jedyną pozostałością po niej jest niewielki pomnik, który odsłonięto dopiero w 1986 roku.

Bacówka w Bartnem

Bacówka w Bartnem

- Z Diablim Kamieniem związanych jest kilka lokalnych legend. Według jednej z nich, w dawnych czasach, gdy w okolicach Folusza nie było jeszcze żadnego kościoła, rozzuchwalone tym faktem diabły bardzo dokuczały miejscowej ludności i kusiły ją do złego. Aby się przed nimi bronić, w Cieklinie zbudowano więc kościół, na którego dzwonnicy umieszczono dzwony zrobione z czystego srebra. Diabłom nie bardzo się to spodobało i postanowiły świątynię zniszczyć. Najsilniejszy z nich miał przed pianiem kura wejść na wysoką górę i rzucić w kościół głazem. Diabeł przystąpił do pracy, lecz gdy toczył kamień w okolicy Folusza, zauważył go miejscowy szewc, który czym prędzej pobiegł do kurnika i przy pomocy szydła zmusił koguta do piania. W tym momencie diabeł stracił swe moce i upuścił kamień, na którym zostawił podobno ślady szponów. Inna legenda mówi, że porzucony przez diabła głaz nieustannie rósł. Zjawisko to miała powstrzymać dopiero Matka Boska, która wędrując w okolicy Folusza stłukła sobie o kamień palec.

- Biegnący dziś przez Magurę Wątkowską zielony szlak turystyczny prowadził dawniej również przez sąsiedni szczyt Świerzowej (801 m n.p.m.).

- Względne różnice wysokości po północnej stronie pasma Magury Wątkowskiej sięgają 450 m i należą do najwyższych w Beskidzie Niskim.

- Bartne znane było dawniej wśród okolicznych mieszkańców jako Bortne. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od połączenia słów „bór” i „tnę” (wycinam bór) lub – jak chce inna wersja – od licznych tu kiedyś barci. Nazwa Kornuty wywodzi się od wołoskiego słowa „kornuta”, oznaczającego rogatą owcę, natomiast Męcina zawdzięcza swoją nazwę najpewniej mętnej wodzie w jednym z pobliskich potoków. Nazwa Krempna oznacza z kolei „krępy” lub wywodzi się od kupieckiego kramu.

- W rejonie Przełęczy Hałbowskiej (540 m n.p.m.) istniała do II Wojny Światowej żydowska wieś - Hałbów. Jej mieszkańców, a także Żydów zwiezionych z Nowego Żmigrodu zamordowali w lipcu 1942 roku Niemcy. Wydarzenie to upamiętnia ustawiony nieopodal przełęczy pomnik.

- Pod szczytem Trzech Kopców znajduje się kaplica ufundowana w 1906 roku przez Wojciecha i Jakuba Balów z Samoklęsk. W jej ścianie znajduje się kamień, który według lokalnej legendy posiada cudowne właściwości. Jak głosi podanie, pod Trzema Kopcami odpoczywali kiedyś ludzie wiozący z Węgier do Jasła posąg Matki Boskiej. Figura podobno odcisnęła się na wspomnianym kamieniu, który – choć wrzucono go do rzeki – sam wrócił na swoje miejsce. Od tego czasu woda bijąca z jednego z pobliskich źródeł ma ponoć uzdrawiającą moc.

Siedziba Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

Siedziba Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

- Na wznoszącym się nad Mrukową szczycie Góry Zamkowej (581 m n.p.m.) znajdują się pozostałości po zamku z przełomu XIII i XIV wieku. Według lokalnych podań, podziemne tunele miały łączyć go z zamkiem w Żmigrodzie. Podobno przebywała tu również Maryna Mniszchówna, żona samozwańczego cara Rosji – Dymitra – którego polska magnateria na krótko osadziła ma moskiewskim tronie podczas tzw. Wielkiej Smuty na początku XVII wieku. Inny przekaz głosi z kolei, że na zamku w Mrukowej pojawiła się przed koronacją… caryca Katarzyna. Najprawdopodobniej jednak zamek został opuszczony i popadł w ruinę już w XV stuleciu.

- Jednym z elementów pomnika znajdującego się na cmentarzu wojennym w Krempnej jest dębowy wieniec. Został on zrobiony z miedzi i przywieziony do naszego kraju w roku 1990. Wykonali go arabscy rzemieślnicy, pracujący na zlecenie służących na Wzgórzach Golan żołnierzy polskich i austriackich – m.in. z 54 pułku obrony terytorialnej z Gratzu, który jest kontynuatorem tradycji 27 pułku C.K. piechoty, walczącego w tych stronach w 1914 roku.

- W 1853 roku założono w Męcinie Wielkiej kopalnię ropy naftowej, której szyby miały rekordową, jak na tamte czasy głębokość 230 metrów.

Adam Nietresta