Taternik, alpinista i dziennikarz...

Józef Nyka – prawdziwy „człowiek gór”, 4 września zmarł mając 97 lat.
Poprowadził wiele nowych dróg w Tatrach, z powodzeniem wspinał się tutaj także w sezonie zimowym, dokonał kilku prestiżowych przejść w Alpach.
Podczas II wojny światowej służył jako partyzant, ukończył potem też studia dziennikarskie, pisał książki i przewodniki o górach – szczególnie o Tatrach, ale i też o Gorcach i Pieninach.
Był prawdziwym autorytetem gdy chodzi o góry – również na arenie międzynarodowej.
To ogromna strata dla górskiego środowiska, ale nie tylko. Jego legenda, czasy w których się kształtował i eksplorował góry przemijają bezpowrotnie, a kolejne śmierci sławnych ludzi z tamtego okresu jeszcze bardziej to podkreślają. Szkoda...
Cały zespół Portal Górskiego składa najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

 

 

 


Bartek Michalak

Źródła:
http://www.portalgorski.pl/,,
https://zakopane.wyborcza.pl/,
Wikipedia.