Tatrzański Park Narodowy zaprasza do współpracy podhalańskich artystów, twórców ludowych, rękodzielników i projektantów, by wspólnie stworzyć linię nowych pamiątek z Tatr – oryginalnych, produktów wysokiej jakości, inspirowanych lokalną tradycją i bogactwem tatrzańskiej przyrody.

Chcemy zaoferować turystom rodzime pamiątki, które będą nawiązywały do tradycji podhalańskich, lokalnych wzorców, symboli i skojarzeń. Oryginalne pamiątki z Tatr to szansa rozwoju dla artystów, na ożywienie rzemiosła i promocję regionu, ale również podniesienie jakości usług oferowanych pod Tatrami. To także głos sprzeciwu wobec zalewu banalnych, nieekologicznych pamiątek produkowanych na masową skalę poza Polską.

Jeśli chcesz pozytywnie wpłynąć na rozwój pamiątkarstwa oraz promocję dziedzictwa kulturowego Podhala i Tatr, przyjdź i zaprezentuj swoje pomysły, prace czy gotowe wyroby. Włącz się w dyskusję, opowiedz o wyzwaniach, oczekiwaniach lub zainspiruj się i stwórz unikalną pamiątkę z tego wyjątkowego regionu.

Możesz mieć realny wpływ na to, co przywozi się z Tatr!

0411artysci

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu MaB (Man and Biosphere) Człowiek i Biosfera UNESCO. Prace nad nim rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Zaangażowali się w nie przedstawiciele różnych środowisk z Podhala.

Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godzinie 17.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chałubińskiego 42 a).

Piyknie pytomy podholańskik artystów, twórców ludowyk i tyk, co siy trudniom wselinijakim rzemiosłem, coby wroz namyśleć i wyśtuderować nowe pamiątki z Tater. Godne, wyryktowane, związane z nasom podhalańskom tradycjom, tatrzańskom przyrodom i cobymy siy ik nie wstydziyli, coby mogły iść dalej we świat.

Tatrzański Park Narodowy fce uryktować dlo nasyk turystów i Panów pamiątki, ftore przybacowałyby podhalańskie wzornictwo, symbole, zdobnictwo. Bez tom myśl tradycyjne rzemiosło moze siy łozwijać, pudzie hyr po dziedzinie, ze pod Tatrami idziy ku dobremu. Moze i bedziy co wiyncyj jako to, co nos juz piyknie domierziało.

Jak fces przyłozyć swojom renke do łozwoju tradycji pamiątkarstwa z Podhola i Tater, pyknie pytomy, cobyś pedzioł jako to dzisiok widzis i pokozoł swojom włosnom robote. Bo łozchodzi siy o to, coby pokozać wyzdajanom i niebylejakom rzec co siy tycy podholańskiyj dziedziny.

Mozes siy przycynić do tego, co ludzie przywiezom du domu spod Tater, syćko w Twoik rencak.

Porusyństwo w tyj sprawie bedziy 14 listopada o 5 po połedniu w Centrum Hadukacyji Przyrodnicyj Tatrzańskiego Parku Narodowego (ulica Chałubińskiego 42 a w Zokopanym).

Piyknie pytomy, przydźcie!

źródło: TPN