1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu gór Polski i różnych miejsc związanych z górami na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu góry, grupy górskiej, miejsca skąd wykonano fotografię lub podania nazwy innych oobiektów przyrodniczych, a także elementów natury ożywionej i nieożywionej.

5. Konkurs rozpoczyna się 05 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do dnia 08 maja 2016 roku. Konkurs będzie się składał z 5 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 5 kwietnia 11 kwietnia
2 12 kwietnia 18 kwietnia
3 19 kwietnia 25 kwietnia
4 26 kwietnia 2 maja
5 3 maja 8 maja

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1 punkt,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki i prawidłowe odpowiedzi.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 8 maja uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje jedną nagrode główną dla osoby, która uzyska maksyalną ilość punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 12 maja 2016 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest dowolna kurtka marki Hannah, która będzie się znajdowała w aktualnym asortymencie Sklepu Górskiego.

17. W czasie trwania konkursu będą losowane dodatkowe nagrody.

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Rozdanie nagród nastąpi podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

22. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.