Regulamin konkursu fotograficznego „Moje Buty w Moich Górach”

Kategoria: Konkursy / Regulaminy

Regulamin konkursu fotograficznego „Moje Buty w Moich Górach”

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski oraz Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m. Sponsorem nagrody jest PODG Sp. z o.o. dystrybutor marki Kayland na polskim rynku.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich czytelników Portalu Górskiego.

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie jedną fotografię w całym konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z tematem konkursu, bądź będą zawierały sceny nienadające się publikacji. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace powszechnie uważane za obsceniczne, drastyczne, czy obraźliwe.

4. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na łamach Portalu Górskiego, na podstronie poświęconej konkursowi.

6. Prace należy nadsyłać w formacie JPG, w wymiarach 1024x768 pikseli, w plikach nie przekraczających wielkością 1mb.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do nadesłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie prac na niżej wymienionych polach eksploatacji:

a). publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem (imię i nazwisko) autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Portalu Górskiego, jej profilu facebook oraz na łamach Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m. z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów/czytelników,

b). publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Konkurs potrwa od dnia 03.04.2018 do dnia 30.06.2018 i tyko w tym terminie będzie można nadsyłać prace do konkursu.

11. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród nastąpi 07.07.2018, a wynik zostanie opublikowany na łamach Portalu Górskiego

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne, a laureat zostanie powiadomiony o werdykcie drogą mailową.

13. Organizatorzy przyznają nagrodę główną dla zwycięscy całego konkursu, a będą to: Buty trekkingowe włoskiej marki Kayland, model Ascent K GTX.

14. Oferowana nagroda nie podlega zamianie na inne produkty, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów konkursu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

18. Skład jury: Jędrzej Komosińskie (dyrektor PODG Sp. z o.o), Bartosz Andrzejewski (redaktor naczelny Portalu Górskiego), Tomasz Cylka (redaktor naczelny Magazynu n.p.m.).

19. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Komentarze

 • Brak komentarzy...

  Dodaj komentarz


  Konkurs Fotograficzny "Górski Kalendarz"

  male dolomity

  Popularne

  Blogi

  FundacjaTOPR 271x62_v1

  TOPR SystemMonitoringuPogody_271x62

  Zagrożenie Lawinowe w Tatrach

  Statystyki

  • Artykułów: 10138
  • Odsłon artykułów: 28400683
  
  ';