Regulamin konkursu marki Bergans "Jedź na Elbrus z Ryszardem Pawłowskim"

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski, Sponsorem konkursu jest PODG Sp. z o.o. dystrybutor marki Bergans of Norway na polskim rynku. Partnerem konkursu jest Agencja Górska Patagonia.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.

3. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Sklep Górski oraz członkowie ich rodzin.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- dokonać zakupów na kwotę minimum 200 zł brutto w Sklepie Górskim (sklepy stacjonarne Czeladź 41-250 ul. Borowa 1, Hucisko 42-421 ul. Skalny Widok 4c, Kraków 30 - 535 ul. Krakusa 9, bądź www.sklepgorski.pl),w Outdoor Sklep (sklep stacjonarny Warszawa 02-555 al. Niepodległości 177) i Outdoor Style (sklep stacjonarny Warszawa 02-220 ul. Łopuszańska 22). Zakupione w powyższej kwocie produkty muszą pochodzić z asortymentu marki Bergans of Norway,

- zapoznać się z niniejszym regulaminem i ściśle go przestrzegać,

- zachować paragon, gdyż jest to jedyny dokument upoważniający zwycięzcę konkursu do odbioru nagrody,

- zarejestrować/zalogować się na portal górskie.pl o na podstronie konkursu opublikowanej przejść do formularza konkursowego,

- w formularzu podać wszystkie niezbędne dane oraz zarejestrować paragon wpisują w odpowiednią rubrykę jego numer.

5. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania pojedynczych paragonów/faktur poniżej kwoty 200 zł brutto.

6. Konkurs trwa od 05.04.2018 do 30.06.2018, a jego ostatecznie rozstrzygnięcie zostanie opublikowane na łamach Portalu 14.07.2018.

7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o zwycięstwie drogą mailową.

8. Organizator przyzna jedną nagrodę główną. Nagrodą główną jest udział laureata konkursu w wyprawie na Elbrus organizowanej przez Ryszarda Pawłowskiego (Agencja Górska Patagonia).

9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

10. Sponsor pokrywa koszt udziału laureata konkursu w wyprawie, której kwota zostanie podany przez Partnera do wiadomości Organizatora i Sponsora.

11. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

12. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

13. Zgodnie z cennikiem Agencji Górskiej Patagonia, koszt, który pokryje Sponsor obejmuje:

- sprzęt bazowy, wyżywienie w bazie i powyżej, przewodnictwo grupy, koszty pozwoleń.

Sponsor, jak również Organizator i Partner nie pokrywają kosztów:

- połączeń telefonicznych, ubezpieczenia, indywidualnego przewodnictwa, kosztów podróży i opłat lotniskowych, kosztów nadabagażu, wiz, jedzenia i zakwaterowania w drodze do bazy, alkoholu.

14. O dokładnym terminie wyjazdu laureat zostanie powiadomiony przez Partnera telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności, ani kosztów wcześniejszego powrotu uczestnika w trakcie trwania wyprawy.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.