Głównymi celami są wyprawa na Dominikanę w masyw położony w pobliżu Playa Fronton, poprowadzenie nowych dróg wspinaczkowych, klasyfikacja istniejących, przygotowanie kompletnego opisu i topo rejonu.

OPIS SZCZEGÓŁOWY CELÓW WYPRAWY

Celem wyprawy jest dotarcie na Dominikanę oraz eksploracja wspinaczkowa rejonów skalnych Półwyspu Samana.

Miejsce działania wyprawy – Płw. Samana oraz lokalizacja klifu Fronton

Rys. 1 Miejsce działania wyprawy – Płw. Samana oraz lokalizacja klifu Fronton.

Wstępny rekonesans potencjalnie interesujących rejonów na tym Półwyspie przeprowadziłem w lutym 2014. Celem wyprawy będzie powrót do tamtych miejsc, wspinaczka po istniejących, jak i wytyczenie oraz w miarę możliwości obicie nowych dróg wspinaczkowych (zaopatrzenie dróg w tym rejonie w stałe punkty podyktowane jest dotychczasowym charakterem tego rejonu. Nieliczne, aktualnie istniejące linie obite są w sposób sportowy, jednak jakość asekuracji na drogach pozostawia wiele do życzenia).

W trakcie wyprawy powstanie również kompleksowy opis oraz topo rejonów, w których działaliśmy. Działania eksploracyjne prowadzone będą we współpracy i przy konsultacji z przedstawicielami lokalnego środowiska wspinaczkowego.

OPIS MIEJSCA DZIAŁANIA WYPRAWY

Wśród rejonów skalnych, które (na podstawie rekonesansu z początku 2014 r oraz korespondencji mailowej z przedstawicielami lokalnego środowiska wspinaczkowego) według mnie szczególnie zasługują na uwagę można wymienić:

- Około 100metrowy klif skalny w rejonie Playa Fronton, dający niesamowicie ogromny potencjał wspinaczkowy. Według zdobytych przeze mnie informacji, klif ten w dużym stopniu nadal jest terenem o dziewiczych ścianach. Na całym klifie w chwili obecnej znajduje się tylko ok. 15 obitych dróg wspinaczkowych o wątpliwym stanie asekuracji. Pod ścianę nie prowadzi żadna droga. Można dotrzeć tutaj tylko ścieżką przez dżunglę lub łodzią motorową wynajętą w Las Galeras.

Fragment klifu skalnego na Playa Fronton (fot. Dariusz Rank)

Fot. 1 Fragment klifu skalnego na Playa Fronton (fot. Dariusz Rank)

- Nadmorskie klify skalne m. in. w rejonie Boca del Diablo, na których obecnie nie ma wytyczonych żadnych dróg wspinaczkowych, a których ściany według wstępnie przeprowadzonego rekonesansu idealnie się do tego nadają. Start w potencjalną drogę w większości przypadków możliwy byłby jedynie z łodzi (ewentualnie po zjeździe na linie ze szczytu klifu).

Klif nadmorski w rejonie Boca del Diablo (fot. Dariusz Rank)


Klif nadmorski w rejonie Boca del Diablo (fot. Dariusz Rank)

- Rejon Parku Narodowego Los Haitises – ogromny potencjał, bardzo dużo przepięknych, dziewiczych ostańców skalnych dostępnych z łodzi. Problemem logistycznym może być obecność Parku Narodowego. Według uzyskanych przeze mnie informacji działalność eksploracyjna jest tam możliwa (bodajże w zeszłym roku zostało otwartych kilka dróg w tamtym rejonie), jednak nie wiem jeszcze jak wygląda droga formalna i czy uda nam się uzyskać niezbędne pozwolenia.

LISTA UCZESTNIKÓW:

1. Dariusz Rank, 27 lat – członek Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek”. Wspinacz i taternik. Ukończył kurs ekiperski zorganizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

2. drugi członek zespołu, którego danych personalnych na tym etapie nie jestem w stanie podać, ze względu na to, że pomysł wyprawy zrodził się dosłownie kilka dni temu, i nie miałem jeszcze okazji zaproponować nikomu udziału w wyprawie.

PLANOWANY TERMIN

Ok. 2-3 tygodnie w okresie Listopad – Grudzień 2014. Jest to okres najdogodniejszy pod względem klimatycznym – koniec pory monsunowej, początek pory suchej i zimy na Dominikanie, a więc niższe temperatury, mniejsze zagrożenie deszczem, mniejsza wilgotność – ogólnie rzecz biorąc bardziej sprzyjająca, stabilniejsza pogoda i lepsze warunki wspinaczkowe.

WSTĘPNY OPIS PRZEBIEGU WYPRAWY:

Szczegółowy przebieg wyprawy będzie podyktowany warunkami zastanymi na miejscu oraz ograniczony terminem, w jakim dostępne będa bilety lotnicze w najlepszej cenie

Przed wyprawą:
- korespondencja mailowa z przedstawicielami lokalnego środowiska wspinaczkowego, zebranie informacji oraz opinii na temat aktualnego stanu dróg wspinaczkowych, możliwości działalności eksploracyjnej w poszczególnych rejonach (dotyczy zwłaszcza Parku Narodowego Los Haitises), w miarę możliwości uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

W trakcie wyprawy:
Dzień1 – przylot
Dzień 2 – przejazd na Płw. Samana.
Dzień 3 – dotarcie w rejon Playa Fronton

Dzień 4 - 17
-Dokładny rekonesans potencjalnych rejonów wspinaczkowych, rozwspinanie na istniejących drogach, wybór głównego rejonu działalności, wytyczenie nowych linii.
-Wyczyszczenie i przygotowanie rejonu, działalność ekiperska
-Zebranie materiału fotograficznego i merytorycznego do przygotowania zestawienia i topo rejonów wspinaczkowych Półwyspu Samana.
Dzień 18 - 19 Dotarcie na lotnisko
Dzień 20 Wylot do kraju

KOSZTORYS WYPRAWY

PozycjaSzacowany koszt [PLN]
Bilety lotnicze dla dwóch osób wraz z opłatą za bagaże (Polska – Dominikana - Polska)1 12 000
Transport z lotniska do Las Galeras (dla 2os)175
Transport z Las Galeras na lotnisko po skończonej kacji (dla 2os) 175
Koszty przetransportowania sprzętu i dotarcia po ścianę (wynajęcie łodzi) 250
Wyżywienie (dla 2 os na ok. 3tyg) 1 400
Koszt sprzętu ekiperskiego (min. spity, plakieki, ew. ringi, klej itp.) 1000
Koszt ubezpieczenia (dla 2os) 440
Środki przeciwko komarom na czas wyprawy (dla 2os) 150
RAZEM 15 590

1)Podana cena jest standardową ceną lotu dla dwóch osób. Okresowo pojawiają się bardzo ciekawe promocje lotnicze, z których w miarę możliwości będziemy próbowali skorzystać

Projekt wyprawy w plliku PDF dostępny TUTAJ