Utrwalenie w fotografii piękna podróżowania i poznawania świata, prezentowanie różnorodnych osiągnięć twórczych w szeroko rozumianej tematyce podróży, popularyzacja fotografii podróżniczej, gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce podróżniczej - to główne cele, które przyświecają Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu www.kulturasuszec.eu - organizatorowi kolejnej edycji Konkursu Fotografii Podróżniczej i Turystycznej „Moje podróże małe i duże”.

Konkurs MPMiD 2017

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy fotografujący, którzy ukończyli 16 lat. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczestnicy przesyłają fotografie na konkurs w formie elektronicznej. Dopiero w II etapie zakwalifikowane do wystawy i ostatecznej oceny fotografie uczestnicy przesyłają w formie papierowej.
Kartę zgłoszenia należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać ją na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 43-267 Suszec ul. Ogrodowa 22.

Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi:
I nagroda - o wartości 1000 zł, II nagroda - o wartości 700 zł, III nagroda - o wartości 500 zł.

Terminy konkursu:
Termin przesyłania prac - do 10 września 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników I etapu - dp 25 września 2017 r.
Termin nadsyłania zdjęć dla uczestników II etapu - do 15 października 2017 r.
Termin ogłoszenia wyników II etapu - do 30 października 2017 r.
Termin wystawy w GOK w Suszcu - 4 listopada 2017 r.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia konkursu do pobrania ze strony:
www.kulturasuszec.pl/newsy/konkurs-fotograficzny-pl.html