Konkursy

Lenin Peak 2017 Ski Expedition

Pik Lenina znajduje się na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu. Jest drugim co do wysokości szczytem Pamiru, a co więcej wchodzi w skład szczytów wymaganych do zdobycia odznaczenia Śnieżnej Pantery.

Korzenie Trekkingu

W XIX wieku Burowie, biali mieszkańcy Południowej Afryki, rozpoczęli wielką migrację w głąb kontynentu, zdobywając kolejne ziemie kosztem lokalnych plemion Khosa i Bantu. To, co jednym przyniosło wolność, skończyło się niewolą i śmiercią dla innych. Proces ten nazwano Wielkim Trekiem. To od holenderskiego słowa „trek” – „wędrówka” pochodzi dzisiejsze określenie trekkingu.

Impossible Possible - Vol2

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich przyjaciół KLIKA powstało w 1971 roku. Poza działaniami statutowymi, Stowarzyszenie można powiedzieć samorzutnie rozszerzyło swoją działalność o zadania ekstremalne. Począwszy od Ekstremalnej Drogi Krzyżowej organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna (pierwsze i jak na razie jedyne przejście z osobą na wózku inwalidzkim), przez wycieczki w Beskidy, a skończywszy na wyprawach w Tatry.

Finis Terrae - Svalbard Arctic Adventure 2017

Svalbard to norweska prowincja znajdująca się w strefie arktycznej, 1000km od bieguna północnego. Rozciągając się między 74 a 85 równoleżnikiem stanowi najdalej wysuniętą na północ część Europy. Głównym wyspami wchodzącymi w skład archipelagu są: Spitsbergen, Nordaustlandet, Barents Island, Edge Island oraz Prins Karls Forland Island. Svalbard od zachodu oblewają wody Morza Grenlandzkiego, od wschodu Morza Barentsa, a od północy okołobiegunowy basen arktyczny. Nad całym terytorium zwierzchnictwo sprawuje Norwegia.

Pamir

Latem 2017 roku w góry Pamiru tadżyckiego rusza dwuosobowa wyprawa mająca na celu zdobycie dwóch szczytów siedmiotysięcznych: Piku Korżeniewskiej (7105m) i Piku Somoni (Komunizmu, 7495m). Na pierwszym z nich zamierzamy działać w tradycyjnym stylu z wyjściami aklimatyzacyjnymi i założeniem trzech obozów przed atakiem szczytowym; z kolei Pik Komunizmu na swojej drodze klasycznej wymagać będzie szybkiej akcji w stylu alpejskim.

Podkategorie