w trosce o naturalne środowisko 

Projekt "Znikające krajobrazy" miał na celu zwrócenie uwagi na przyrodę. Często nieprzemyślana ingerencja człowieka w naturalny świat, sprawia, że ginie on bezpowrotnie. Dlatego ważna jest edukacja i świadomość człowieka. Chodzi również o wzmocnienie tożsamości mieszkańców regionu (Karkonosze, Góry Izerskie) oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z działalnością artystyczną. W ramach projektu zrealizowano cykl plenerowych warsztatów artystycznych. Odbył się również cykl otwartych spotkań o krajobrazie z udziałem artystów, mieszkańców i zaproszonych gości. We wrześniu miał miejsce interdyscyplinarny plener artystyczny. Przez 7 dni 10 artystów z Polski tworzyło swoje prace w Górach Izerskich. Prace zostały zaprezentowane podczas imprezy kończącej projekt.