wystawę można oglądać w Popradzie

Archiwum Pańśtwowe w Preszowie przygotowało wystawę "Po śladach przewodników górskich" z okazji 150-lecia zorganizowanego przewodnictwa górskiego w Tatrach Wysokich oraz 30-lecia Narodowego Stowarzyszenia Przewodników Górskich Republiki Słowackiej. Archiwum zgromadziło liczne materiały związane z działalnością przewodników górskich - dokumenty, pocztówki, fotografie. Prezentowane są również roczniki Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego, a także sprzęt, którym posługiwali się przewodnicy m.in. liny, haki, ubiór i ekwipunek turystyczny. Wystawa będzie dostępna do końca lipca 2023 roku.