Książka „Wołanie w górach" jest edycją szczególną. Michał Jagiełło zmarł nagle 1 lutego 2016 roku. Nie skończył pracy nad uzupełnieniami (jego notatki zatrzymują się na wydarzeniach z 2015 roku). Próby domknięcia tej opowieści o działaniach TOPR podjęła się córka autora — Dominika Jagiełło, przy wsparciu Adama Maraska, który z kroniki wypadków wybrał kilkanaście nowych opisów wypraw z lat 2016-2017, i Krzysztofa Wojnarowskiego, który czuwał nad poprawnością językową i merytoryczną oraz jest autorem zdjęcia okładkowego.

- Niniejsze wydanie książki ukazuje się w czterdziestą rocznicę pierwszego wydania oraz w 110. rocznicę powołania TOPR. „Wołanie w górach" to książka wielowymiarowa. Jest nie tylko zapisem najciekawszych i najtrudniejszych wypraw ratunkowych, począwszy od roku 1909, ale ukazuje także mistycyzm gór; rozważania filozoficzne autora przeplatane są osobistymi wątkami. - zachęcają do udziału w promocji tatrzańścy ratownicy. Odbędzie się ona w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego ul. Krupówki 10 15.03.2019 (piątek), godz. 18.00.

jagiello0503

W spotkaniu wezmą udział: Dominika Jagiełło — córka Michała Jagiełły, która przybliży czytelnikom autora od strony prywatnej, nieznanej szerszemu gronu. Adam Marasek — ratownik TOPR, wieloletni przyjaciel autora, który opowie o procesie wybierania opisów konkretnych akcji ratunkowych umieszczonych w książce, o tym jaki niosą przekaz. Krzysztof Wojnarowski — fotografik, przyjaciel autora, który opowie o tym, jak książka ewoluowała przez 40 lat, a przede wszystkim jakie ukryte wymiary obecnie zawiera.

źródło: FB/Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR