Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu z wiedzy o górach.

 

Regulamin konkursu


§1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.jkw.pl.


§2
Uczestnicy konkursu


Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełnia warunki określone w §4 Regulaminu, z wyjątkiem Właściciela witryny http://jkw.pl oraz osób wchodzących w skład komisji konkursowej.


§3
Termin konkursu


Konkurs prowadzony będzie w dniach od 27.02.2012r. do 22.04.2012 r.


§4
Zasady uczestnictwa w konkursie


1. Począwszy od dnia 27.02.2012, w każdy poniedziałek w godzinach wieczornych będzie publikowany na stronie www.jkw.pl nowy zestaw pytań. 
2. Łącznie w konkursie będzie przygotowane 8 zestawów pytań.
3. Każdy zestaw będzie się składał z 5 pytań. Pytania muszą dotyczyć poniższych kategorii:
a) Literatura górska.
b) Wspinaczka.
c) Górska zagadka fotograficzna.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatorów odpowiedzi na zestawy pytań umieszczonych w kolejnych aktualizacjach na stronie www.jkw.pl.
5. Odpowiedzi łącznie z danymi osobowymi należy wysłać do organizatorów do następnej niedzieli do godziny 23:59 po każdorazowym umieszczeniu pytań na witrynie internetowej.
6. Jedna osoba może udzielić jedynie jednej odpowiedzi na każdy zestaw pytań. Każde dodatkowe zgłoszenie konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

7. Odpowiedzi wysyłamy mejlem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


§5
Ochrona danych osobowych


Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania przechowywanych danych. 


§6
Nagrody

1. Spośród osób, które prześlą do organizatorów odpowiedzi na kolejne zestawy pytań, komisja konkursowa wybierze osoby, które uzyskały największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich zestawów.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu, tj. do 29.04.2012r.
3. Pula nagród to:


1 miejsce: Podstawowy kurs wspinaczki skalnej prowadzony przez instruktorów Szkoły Wspinania Vertical – Limits (www.vertical-limits.pl). Kurs zostanie zrealizowany w ramach jednego z turnusów organizowanych przez szkołę w 2012 roku.


2 miejsce: pojedyńcza lina dynamiczna marki Mammut.


3 miejsce: 5 ekspresów Black Diamond.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania dnia 29.04.2012 r. listy laureatów na stronach internetowych należących do organizatora.
5. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu laureatów, zawiadomi każdego ze zwycięzców wysyłając informację pocztą elektroniczną.
6. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom pocztą w ciągu 21 dni od dnia opublikowania listy zwycięzców.
7. Nagrody nie podlegają w jakiejkolwiek formie rekompensacie finansowej.
8. Prawo do nagrody może być przekazane wskazanym osobom trzecim, po pisemnym potwierdzeniu, właściciela nagrody.


§7
Organ nadzoru

1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie komisja konkursowa (do której należy także wybranie osób, które uzyskały największą liczbę punktów).
2. Do Komisji należą:
Gosztyła Ireneusz
Karnaś Wojciech
3. W przypadku ewentualnych wątpliwości, co do poprawności odpowiedzi poszczególnych uczestników konkursu Komisja posiada prawo konsultacji z osobami trzecimi, nie będącymi w jakikolwiek sposób związanymi z konkursem.


§8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w postaci elektronicznej do dnia 15.04.2012 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji.


§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://www.jkw.pl./.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu oraz wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Konkurs z wiedzy górskiej