Wyprawa wystartuje pod koniec lipca i będzie trwać do końca sierpnia 2014 roku.

Cel wyprawy

Pik Kosmos (5940 m), zwany również Pikiem Schmidta, to drugi najwyższy po Piku Dankova szczyt w zachodnim Kokszał Tau. Zlokalizowany jest on w grani głównej pasma, i z uwagi na znaczne trudności w dotarciu do jego podstawy, stanowi poważny cel alpinistyczny. Trudności potęgują również: surowy klimat, brak okolicznych mieszkańców, silne zlodowacenie oraz północna wystawa ściany, którą prawdopodobnie prowadzona będzie akcja górska.
- Celem wyprawy Kosmos 2014 jest pierwsze polskie wejście na drugi pod względem wysokości szczyt (w paśmie południowo-zachodnim Kokszał Tau), o nazwie Pik Kosmos (również zwany jako Pik Schmidta; 5940 m).
- Eksploracja i wspinaczka na dziewicze pięciotysięczniki w grani głównej Kokszał Tau, które z racji potężnego sąsiada (Pik Dankova), i zarazem znacznego od niego oddalenia, prawdopodobnie nie były celem poprzednich wypraw (również celem aklimatyzacyjnym).
- Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej i nakręcenie materiału filmowego.

fot. archiwalna

fot. archiwalna

Planowana akcja górska. Wizualizacja regionu i szczytu w Google Earth

- Południowo-zachodnie Kokszał Tau
- Potencjalna droga na szczyt
- Przewidywana droga na Pik Kosmos
- Warianty wspinaczki na Pik Kosmos
- Zachodnia ściana Piku Kosmos
- Pik Kosmos 5942 m     
 
Planowana akcja górska zakłada dwa możliwe warianty. W pierwszym wariancie zakładamy obóz na lodowcu Palgowa (Lednik Pal'gov) i z tego lodowca prowadzimy akcję górską, również aklimatyzacyjną na sąsiednie szczyty. Po aklimatyzacji wspinamy się zachodnią ścianą na długą grań i tą granią na szczyt Piku Kosmos (5942 m). Z kolei wariant drugi zakłada możliwość rozbicia obozu na lodowcu Grigorewa (Lednik Grigor'ev) i prowadzenie z niego akcji górskiej. Po osiągnięciu szczytu przenosimy obóz na wschód, w kierunku grani głównej, gdzie prawdopodobnie znajdują się wciąż dziewicze 5-tysięczniki.
- Mapa graniowa. Rejon działań wyprawy
- Przewidywane nachylenie ściany     
 
***

Status Piku Kosmos. "Pierwsze wejście" 12 sierpnia 1998 roku

Szczyt po raz pierwszy „zdobyty” został 12 sierpnia 1998 roku przez Igora Korsunowa i Walerego Bojkę* [Małgorzata Kiełkowska, Jan  Kielkowski (red.): Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu. Tom II, Góry Azji] , przy czym wokół tego wejścia narosły pewne kontrowersje, które mogą stanowić podstawę do zakwestionowania tego wejścia. Mianowicie, podczas akcji górskiej, która miała miejsce 12 sierpnia 1998 roku, po pokonaniu północnej ściany i około 100 – 150 metrów przed wierzchołkiem doszło do poważnego wypadku, w wyniku czego dwójka wspinaczy, która pokonała trudności północnej ściany, zmuszona była wycofać się z ataku i włączyć do akcji ratunkowej. Z relacji uczestników wyprawy wynika, że szczyt nie został zdobyty, ale pierwsze wejście zostało mimo wszystko zatwierdzone przez rosyjską komisję badającą wypadek. Argumentem przemawiającym za tym faktem było stwierdzenie, że wspinacze byli już poza wszelkimi trudnościami, wejście na szczyt łatwą granią nie stanowiło żadnego problemu, a prowadzona akcja ratunkowa miała ponad wszystko priorytet.
*Inne źródło podaje, że wypadkowi uległ właśnie Igor Korsunow, który w wyniku doznanych obrażeń później zmarł [Źródło na stronie rosyjskiego klubu alpinistycznego "Chernogolovka"].

Pierwsze polskie wejście

Bez względu na status góry (zdobyta, czy też nie) planowana przez nas wyprawa na Pik Kosmos będzie pierwszą polską wyprawą na ten szczyt i prawdopodobnie drugą w ogóle. Do tej pory nie udało nam się znaleźć jakichkolwiek danych dotyczących innych możliwych wypraw działających na Piku Kosmos.