Członkowie klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu (PZA) zostają zwolnieni (na zasadzie odstępstwa) z zakazu wstępu do niektórych jaskiń na terenie rezerwatu „Sokole Góry”.

Decyzja ta zapadła na mocy ustaleń pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a PZA.

Zasady korzystania z zezwolenia na wyjścia do jaskiń rezerwatu „Sokole Góry” dla członków klubów zrzeszonych w PZA zostały zaktualizowane na następujących warunkach:

  • Zwiedzanie dotyczy:
    – Jaskini Studnisko w terminie od 1 września do 14 listopada,
    – Pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji w terminie od 16 kwietnia do 14 listopada, każdego roku obowiązywania zezwolenia.
  • Do Jaskini Olsztyńskiej, w ciągu miesiąca może wejść maksymalnie 30 osób. Do pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji może wejść dziennie do 30 osób na obiekt.
  • Wejścia do jaskiń odbywać będą się z użyciem sprzętu alpinistycznego przy zastosowaniu jedynie oświetlenia elektrycznego.
  • Należy korzystać wyłącznie z istniejących punktów asekuracyjnych. Poręczówki można stosować jedynie na istniejących punktach asekuracyjnych.
  • Wejścia do jaskiń nie mogą wiązać się z naruszeniem nacieków jaskiniowych i namulisk.
  • Zezwolenie niniejsze ważne jest w terminie do 14 listopada 2023 r.

Uzasadnienie i szczegóły znaleźć można w podanym linku: (http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zezwolenie-RDOŚ.pdf)

Jak podaje Polski Związek Alpinizmu:

„Warunkiem korzystania z zezwolenia jest dokonanie przez kierownika wyjścia wpisu w elektronicznym systemie rejestracji, który dostępny jest pod adresem: (http://skaly.pza.org.pl/login.php). Kierownik wyjścia musi posiadać kartę taternika jaskiniowego, zaś wszystkie osoby biorące w nim udział muszą być adekwatnie przeszkolone lub znajdować się pod opieką instruktora taternictwa jaskiniowego PZA. Należy również przestrzegać warunków zezwolenia dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przyrody wyświetlanych w systemie rejestracji każdorazowo przed zapisaniem się na konkretną datę”.

 

Natalia Walasiak

Źródło:
PZA