Wspinaczka skałkowa wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej - czytamy w Climb Magazine.

 

Kiedy się wspinamy, musimy mieć zaufanie do siebie i do naszych partnerów, ufając, że nasze palce u stóp przylgną do maleńkiego przyczółka i że nasz asekurator nas nie upuści, gdy upadniemy. Organizacja Escalando Fronteras (EF), która poprzez sport wspinaczki dociera do zagrożonej ubóstwem młodzieży w Monterrey w Meksyku, wykorzystuje te lekcje do rozwijania pewności siebie i umiejętności społecznych u zagrożonej młodzieży.

„Misją Escalando Fronteras jest przyczynianie się do rozwoju dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach, aby stały się szczęśliwymi i odpowiedzialnymi społecznie dorosłymi” - pisze Alejandro Medina Fuentes, dyrektor EF.

Zaufanie do siebie i do innych, umiejętność kontrolowania swoich emocji i umiejętność współpracy to nieocenione umiejętności życiowe, co z kolei prowadzi do mniejszego prawdopodobieństwa nadużywania narkotyków i innych destrukcyjnych działań. W ciągu sześciu lat od powstania EF zaobserwowano pozytywne rezultaty u dzieci i młodzieży. EF przeprowadziła wywiady z ośmioma matkami dzieci uczestniczącymi w programie, z których siedem stwierdziło, że zauważyło poprawę emocjonalnego zachowania swoich dzieci. Jedynym wyjątkiem była jedna matka, której dzieci były w programie krócej niż rok.

Alicia Flores jest matką 9-letniej Brisy. Najważniejszą zmianą, jaką Flores widziała u swojej córki, jest zwiększenie pewności siebie.

- W pierwszych dniach, kiedy ją wysyłałam [na wspinaczkę], mówił mi, że to dla niej trudne… Teraz wita dziewczyny i rozmawia z nimi a potem wraca do domu i podaje mi imiona.
Brisa jest teraz bardziej w stanie prosić o to, czego chce. Wcześniej tylko kręciła głową, ale nie mówiła, co myśli - opisuje kobieta.

Brisa przeszła ewolucje od wycofanego dziecka, ledwo zdolnego do rozmowy z własną matką, do kogoś, kto potrafi nawiązywać kontakt wzrokowy i otwarcie mówić po regularnych wspinaczkach z grupami dzieci z podobnego środowiska.

- Podczas wspinaczki te dzieci mają do czynienia z intensywnymi i bardzo realnymi emocjami, takimi jak stres i strach, ale w kontrolowanym otoczeniu. Uczą się radzić sobie z tymi uczuciami w zdrowy i znaczący sposób, budując w ten sposób inteligencję emocjonalną niezbędną do rozwoju w zrównoważonych dorosłych - podsumowują autorzy tekstu w Climb Magazine.

 

źródło: climb.com//fot. Archiwum Portalu Górskiego