Bieszczadzki Park Narodowy zamyka żółty szlak z Bereżek na Przysłup Caryński. 

Trasa będzie niedostępna od dzisiaj tj. 6 grudnia do 16 grudnia br. Powodem zamknięcia są prace gospodarcze oraz prace z zakresu poprawy bezpieczeństwa na szlaku turystycznym.