Projekt „BEZPIECZNY KAZBEK” realizowany jest przez fundację MEDYK RESCUE TEAM. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających szczyt Kazbek oraz znajdujących się w górach na terytorium Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski.

Realizacja celu odbywa się poprzez sezonowy (czerwiec – wrzesień) dyżur zespołu polskich ratowników górskich i medycznych w bazie Meteo (Betlehemi Hut) na wysokości 3650 m npm. Zadaniem Zespołu Ratowniczego jest prowadzenie akcji prewencyjnej i profilaktycznej, informowanie o zagrożeniach, udzielanie świadczeń medycznych oraz utrzymanie gotowości do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo – ratowniczych na terytorium Gruzji. W trakcie utrzymywania dyżuru w bazie przebywa do 5 ratowników. Baza wyposażona jest w polowe ambulatorium, które obsługiwane jest przez doświadczonego ratownika medycznego lub pielęgniarza. Na potrzeby Zespołu Ratowniczego powstał system łączności oparty o przemiennik, radiotelefony ręczne (pozwalające na dokładną lokalizację), bazowe oraz interfejs pozwalający na łączność z Krajem poprzez adres IP. Ponadto Zespół wyposażony jest w nowoczesny sprzęt nawigacyjny, ratowniczy, medyczny i socjalno-bytowy.

Projekt realizowany jest przy współpracy i wsparciu ze strony ambasady RP w Tbilisi oraz lokalnych struktur ratowniczych w rejonie Stepancminda. Część sprzętu ratowniczego, łączności i wyposażenia bazy udało się zakupić dzięki wsparciu z funduszu prewencyjnego PZU w 2016 roku.

Na chwilę obecną nie mamy partnera strategicznego projektu, ani żadnego znaczącego sponsora a projekt ma charakter wolontariatu. Uczestnicy projektu (ratownicy) pokrywają koszt transferu do bazy ze środków własnych. Fundacja MEDYK RESCUE TEAM pokrywa koszt utrzymania bazy i dyżuru oraz całość działań związanych z logistyką i transportem sprzętu. Prowadzimy zbiórkę celową na portalu pomagam.pl na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dyżuru.

Wszelkie aktualności i informacje na temat projektu znajdą Państwo tutaj:
www.facebook.com/BezpiecznyKazbek

Informacje i aktualności dotyczące MEDYK RESCUE TEAM:
www.facebook.com/MedykRescueTeam

Zbiórka pieniędzy na utrzymanie dyżuru znajduje się tutaj:
https://pomagam.pl/zxqqffqg

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017

Bezpieczny Kazbek 2017