Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego.Podczas narady oceniono współpracę policji z służbami parków narodowych w roku 2018 oraz przedstawiono założenia współdziałania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Omówiono szczegółowo główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych.

polic0304

Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2018 roku zaliczyć należy:

- turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi szlakami;
- ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
- palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
- biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami;
- połów ryb i innych organizmów wodnych;
- zbieranie dziko występujących roślin i grzybów;
- zakłócanie ciszy.

Zwrócono uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony) na terenach parków narodowych.

W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 56 tys. ha. Parki narodowe ze względu walory przyrodnicze należą do bardzo atrakcyjnych terenów turystycznych, które przyciągają dużą liczbę turystów przez cały rok.

źródło: KPP Sucha Beskidzka