Górskie ABC

Ratownictwo Górskie na terenie Gór Skalistych w Colorado, USA

Rocky Mountain Rescue Group jest ochotniczą organizacją ratowniczą, działająca na terytorium stanu Colorado. Została powołana do poszukiwania i ratowania zaginionych lub poszkodowanych w terenie górzystym, w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze.

Ratownictwo w innych górach świata

Dzisiaj w ramach cyklu artykułów o ratownictwie górskim na świecie chcielibyśmy przybliżyć dwie ważne grupy działające w Europie: Bułgarską Wysokogórską Służbę Ratowniczą oraz Wysokogórską Służbę Ratowniczą Królewskich Sił Powietrznych

Ratownictwo na terytorium Słowacji i Czech

Tatranska Horska Sluzba (ratownictwo na Słowacji) jest odpowiednikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Słowacji. Jako oficjalna ratownicza organizacja powstała jednak dużo później niż TOPR - bo dopiero w latach pięćdziesiątych.

Himalajska Służba Ratownicza

Himalajska Służba Ratownicza (Himalayan Rescue Association) została powołana w roku 1973 jako niedochodowa organizacja ratownicza działająca na terenach Nepalu. Jej głównym celem jest zapobieganie wypadkom w dzikich, niedostępnych partiach Himalajów, prowadzenie działalności profilaktycznej, lecz przede wszystkim zapobieganie skutkom choroby wysokościowej.

Międzynarodowa Komisja Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

Międzynarodowa Komisja Ratownictwa Górskiego IKAR - CISA została powołana w 1948 roku. Jest największą na świecie organizacją zrzeszającą górskie służby ratownicze krajów Europy i Ameryki Północnej. W organizacjach tych działa blisko 50 tysięcy ratowników górskich, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na terenach górskich. W większości ratownicy działają jako wolontariusze - nie pobierają za niesiona przez siebie pomoc żadnych środków finansowych.