Wysokość powyżej 2,500 m npm. Budzimy się pięknego poranka w sercu gór, ale ból głowy nie pozwala wyjść ze śpiwora, dlatego, że przesadziliśmy z alkoholem poprzedniego wieczora? Nie! Dlatego, że proces aklimatyzacji nie przebiegał prawidłowo! Ale zacznijmy od początku...


AMS może dotknąć co czwartego wspinacza, który przekroczył wysokość powyżej 2500 m npm. Przyczyny są różne, zależne od organizmu, ale wspólnym mianownikiem jest nieprawidłowa aklimatyzacja, brak odpowiedniego nawodnienia i zaopatrzenia energetycznego, zaniedbanie pierwszych objawów pogorszenia funkcjonowania na wysokości. A więc wszystkiego, o czym pisałam w poprzednim artykule. Niestety, ten kto już raz doznał objawów AMS znajduje się w grupie ryzyka ponownego jej wystąpienia. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się po ok. 4 godzinach przebywania na danej wysokości, zwykle jeśli mają wystąpić, wystąpią do 24 godzin. Jednak kolejny raz podkreślam każdy organizm jest inny, dlatego ramy czasowe mogą być osobniczo zmienne.

 

Nanda Devi_East_Expedition_2009_oboz_1_i_2_01-m

 

Najczęstsze objawy choroby to :

• ból głowy,
• nudności lub wymioty,
• utrata apetytu,
• zawroty głowy,
• osłabienie,
• zaburzenia snu.


Dodatkowo mogą wystąpić:
• obrzęki obwodowe,
• silne kołatanie serca,
• duszność przy niewielkim wysiłku.

Do rozpoznawania i oceny stopnia nasilenia choroby służy skala Lake Louise- dla każdego z głównych objawów choroby przyporządkowane są punkty 0-3:

OBJAWY: Stopień nasilenia:
1. Ból głowy:
Bez bólu głowy 0
Łagodny ból głowy 1
Umiarkowany ból głowy 2
Ciężki, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie ból głowy 3
2. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe
Bez dolegliwości 0
Zmniejszenie apetytu lub nudności 1
Umiarowane nudności lub wymioty 2
Nasilone nudności, wymioty zaburzające normalne funkcjonowanie 3
3. Zmęczenie/osłabienie
Brak 0
Niewielkie zmęczenie/osłabienie 1
Umiarkowane zmęczenie/osłabienie 2
Znaczne zmęczenie/osłabienie utrudniające normalne funkcjonowanie 3
4. Zawroty głowy
Brak 0
Niewielkie zawroty głowy 1
Umiarkowane zawroty głowy 2
Znaczne zawroty głowy utrudniające normalne funkcjonowanie 3
5. Trudności ze spaniem (np. trudności z zaśnięciem, ciężkie budzenie się w nocy)
Normalny, dobry sen jak zwykle 0
Sen nie tak dobry jak zwykle 1
Częste budzenie, zła jakość snu 2
Brak snu w ogóle 3

 

Suma punktów >3 wskazuje na AMS. Choć głównym i wiodącym objawem wskazującym rozpoznanie jest ból głowy, to zwykle współwystępuje on przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych symptomów. Dlatego tak ważna jest obserwacja naszego organizmu na wysokości i nie lekceważenie żadnego objawu chorobowego.

Marta Kurdziel  (www.myaltitudefever.wordpress.com)