AlpinmedKolejny artykuł z serii medycyny górskiej. Tym razem zajmiemy się zagadnieniem leczenia wysokościowego obrzęku płuc i wysokościowego obrzęku mózgu, czyli co zrobić jak jest już za późno na zejście w dół. Zawsze warto wiedzieć co zrobić, żeby pomóc.

Gdy na podstawie objawów rozpoznajemy wysokościowy obrzęk płuc (High Altitude Pulmonary Edema – HAPE) lub wysokościowy obrzęk mózgu (High Altitude Cerebral Edeama –HACE) musimy działać SZYBKO. W ciągu kilku do kilkunastu godzin stan poszkodowanego gwałtownie się pogarsza.
Leczenie wysokościowego obrzęku mózgu i płuc jest podobne, ale nie identyczne. Stosowanie przedstawionych w tabeli leków wymaga ostrożności, ale trzeba mieć także świadomość, że w skrajnych przypadkach ratują one życie.
W obu postaciach choroby wysokościowej kluczowym elementem jest zmniejszenie wysokości:

     • przynajmniej o 600 m, dopóki objawy nie ustąpią, średnio 500 m. do 1000 m.
     • poszkodowany nie powinien nieść ciężaru, gdy nie jest w stanie zejść,  konieczna jest organizacja transportu biernego (prowizoryczne nosze, śmigłowiec)


Gdy zejście jest niemożliwe:

r

     • odpoczynek z uniesioną górną połową ciała
     • ochrona pacjenta przed wychłodzeniem
     • zastosowanie farmakoterapii w oczekiwaniu na możliwość obniżenia wysokości

Ciąg dalszy na blogu:

www.alpinmed.blogspot.com