Klub powstał 2.05.2015 w dniu Święta Flagi Państwowej. Celem Klubu jest promowanie świadomej turystyki górskiej i polskich gór zarazem. Twórcą projektu, założycielem i jego prowadzącym jest Mirosław Surmacz.

Cel Klubu realizowany jest poprzez stworzone programy górskie zwane koronami.

Funkcjonuje 35 programów podzielonych na dwie grupy.

Pierwsza z nich bazuje na wybitności szczytów. Posiada Koronę Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich oraz analogiczne dla Karpat i Sudetów. Na ich bazie stworzone zostały odznaki dziecięca, młodzieżowa i duża.

Drugą grupę stanowią korony pojedynczych pasm górskich. Tutaj doboru szczytów dokonano wg Klubowej zasady 4N czyli góry najwybitniejsze, najwyższe, najciekawsze i na szlaku. Ukoronowane zostały wszystkie pasma górskie naszego kraju.

Klub działa na zasadzie korespondencyjnej. Stosuje proste i przyjazne regulaminy. Funkcjonuje weryfikacja wsteczna tzn. zaliczane do zdobytych są wszystkie szczyty sprzed daty wstąpienia do klubu.

W 35 koronach wytypowano łącznie 450 szczytów a do zdobycia jest aż 115 odznak. Jest to największa i najbardziej kompleksowa propozycja związana z  koronami górskimi w Polsce.

Pełna oferta , zasady przyjęcia ,regulamin , spisy szczytów oraz wykaz opłat zawarte zostały w witrynie internetowej Klubu www.koronygor.pl

Nowinki klubowe publikowane są na facebook www.facebook.com/kzkgrp/

Adres korespondencyjny
KZKG RP
PRZEGR. POCZT. 64
41-710 Ruda Śląska

KZKG RP

KZKG RP Mirosław SurmaczKZKG RP Mirosław Surmacz

KZKG RP Mirosław SurmaczKZKG RP Mirosław Surmacz

KZKG RP Mirosław SurmaczKZKG RP Mirosław Surmacz