Klub oferuje 35 programów górskich zwanych koronami. Łącznie wytypowano 450 szczytów do zdobycia. Klub w ramach oferowanych koron wydaje 115 odznak do weryfikacji. To jest prawdziwy wybór :)

Korony dzielą się na dwie grupy.

Pierwsza grupa związana jest z mało docenianym parametrem jakim jest wybitność szczytu . Tak więc funkcjonuje Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich KNSGP- 50, Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich KNSKP-50 i Korona Najwybitniejszych Szczytów Sudetów Polskich KNSSP-30.Łącznie wytypowano 80 szczytów do zdobycia. Na podstawie tej listy poza wymienionymi koronami zaprojektowane zostały odznaki dziecięca, młodzieżowa i duża. W Polsce to jest jedyny Klub który docenił ten parametr.

Druga grupa koron, to korony pasm lokalnych. Szczyty wytypowano wg Klubowej zasady 4 N. Czyli góry Najwybitniejsze, Najwyższe, Najciekawsze i Na szlaku / ewentualnie w jego pobliżu /.

W pobliżu budzi wiele pytań. Jeżeli na szczyt nie prowadzi szlak i nie ma wyrazistej ścieżki nie staramy się na dany szczyt wchodzić. Zadowalamy się przejściem w pobliżu szczytu. Ważniejsza jest natura i przepisy rezerwatów czy Parków Narodowych. Nasze ambicje zsuwamy na dalszy plan.

Cały cykl wydawniczy obejmujący wszystkie 35 koron był realizowany przez dwa i pół roku funkcjonowania klubu.

Pełna oferta klubu na www.koronygor.pl
Nowinki klubowe na www.facebook.com/kzkgrp/
Zapraszamy do Klubu miejsca jeszcze są :)

KZKG RP Mirosław SurmaczKZKG RP Mirosław Surmacz

ZKPT-PZKPT-P

KBŚ-BKBŚ-B

KNSGP-ZKNSGP-Z

Wykaz Koron Klubu KZKG RP

Nazwa korony

Symbol

Ilość szczytów

Ilość stopni

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

korony

Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich

KNSGP

50

4

5

20

35

50

Dziecięca Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich

    D-KNSGP

            10

            1

 

 

 

 

Młodzieżowa Korona Najwybitniejszych Szczytów Gór Polskich

    M- KNSGP

            20                

            1

 

 

 

 

Duża Korona Najwybitniejszych

DKNSGP

80

3

 

            30

            55

80

Szczytów Gór Polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona Najwybitniejszych Szczytów Karpat Polskich

KNSKP

50

4

5

20

35

50

Korona Najwybitniejszych Szczytów Sudetów Polskich

KNSSP

30

4

3

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona Beskidu Makowskiego

KBMK

10

3

1

 

5

10

Korona Beskidu Małego

KBMŁ

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Niskiego

ZKBN

20

4

1

5

10

20

Zdobywca Korony Beskidu Sądeckiego

ZKBS

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Śląskiego

KBŚ

30

4

1

10

20

30

Korona Beskidu Wyspowego

KBW

20

4

1

5

10

20

Korona Beskidu Żywieckiego

KBŻ

35

4

1

10

25

35

Korona Bieszczad

KB

30

4

1

10

20

30

Korona Gorców

KG

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Sanocko - Turczańskich

KGS-T

10

3

1

 

5

10

Korona Pienin

KP

10

3

1

 

5

10

Zdobywca Korony Polskich Tatr

ZKPT

35

4

1

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona Świętokrzyska

15

4

1

5

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona Gór Bardzkich

KGBA

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Bialskich

KGBI

5

2

1

 

 

5

Korona Gór Bystrzyckich

KGBY

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Izerskich

KGI

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Kaczawskich

KGKC

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Kamiennych

KGKM

20

4

1

5

10

20

Korona Gór Opawskich

KGOP

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Orlickich

KGOR

5

2

1

 

 

5

Korona Gór Sowich

KGSO

15

4

1

5

10

15

Korona Gór Stołowych

KGST

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Wałbrzyskich

KGW

10

3

1

 

5

10

Korona Gór Złotych

KGZ

10

3

1

 

5

10

Korona Karkonoszy

KK

20

4

1

5

10

20

Korona Masywu Ślęży

KMŚL

5

2

1

 

 

5

Korona Masywu Śnieżnika

KMŚN

10

3

1

 

5

10

Korona Rudaw Janowickich

KRJ

10

3

1

 

5

10