Poza zainteresowaniem sprawami klubowymi jakie wykazuje Magazyn Turystyczno – Krajoznawczy Poznaj Swój Kraj PSK także Magazyn Górski Nad Poziomem Morza poświęcił trochę uwagi na przekazanie swoim czytelnikom informacji o klubie KZKG RP.

Magazyn N.P.M.

Magazyn N.P.M.

Do tej pory zostały opublikowane dwa materiały o klubie. Pierwszy informujący o powstaniu klubu. Drugi z gratulacjami z okazji pierwszych urodzin.

Magazyn N.P.M.

Magazyn N.P.M.Ponadto w artykule dotyczącym Koron górskich funkcjonujących na świecie w Europie i w Polsce były bardzo pozytywne wzmianki o działalności i ofercie KZKG RP.

Mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy z tym Wydawnictwem.
Plany na dalszą współpracę są, wszystko wymaga czasu, pracy i zaangażowania.