KZKG RP

Klub Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej promuje polskie góry i propaguje turystykę górską. To są nadrzędne cele misji jaką przyjął na siebie klub. Przyjęto założenie, że propagowanie turystyki górskiej powinno obejmować jak najszerszy krąg naszej turystycznej braci. A oczkiem w głowie prowadzącego klub są dzieci i młodzież do lat 18.

Korona Karkonoszy Klubu KZKG RP jest pierwszą koroną dotyczącą pojedynczego pasma górskiego w Sudetach. Wytypowano w niej do zdobycia 20 karkonoskich szczytów. Odznaka czterostopniowa. Popularna po zdobyciu 1 szczytu z listy, brązowa po zdobyciu 5, srebrna po 10 a złota po zdobyciu wszystkich 20 szczytów tej korony.

KB jest jedną z pierwszych koron wydanych przez klub. Chociaż nie jest łatwa do zdobycia, cieszy się stale rosnącym powodzeniem. 30 szczytów wytypowanych do zdobycia w tej koronie może stanowić program dobrze ułożonego, górskiego 2 tygodniowego urlopu lub pomysł na wiele weekendów w Bieszczadach.

Tańcowały dwa Michały… Jak pisze Julian Tuwim Jeden duży drugi mały…. W lipcu 2017 roku obydwa wydawnictwa doszły do porozumienia w kwestii wzajemnej pomocy, współpracy i promocji. W tym przypadku wielkość ani różnica wieku nie mają znaczenia. Współpraca ma polegać na możliwie największym wsparciu jakie obydwaj partnerzy mogą sobie wzajemnie zaoferować.

Właściwie jest to druga odznaka turystyczna zaproponowana miłośnikom tych gór. Chociaż prace nad odznakami trwały równocześnie to Tatrzańskie Dwutysięczniki PTTK były pierwsze. Potem pojawiły się propozycje dla miłośników Tatrzańskich stawów oraz Tatrzańskich schronisk. Jako piąta w ofercie Tatrzańskich koron pojawiła się odznaka Turystyczna Polskich Tatr PTT. Prawdziwy urodzaj, turysta ma w czym wybierać, bo chociaż te odznaki traktują zgoła o tej samej materii to każdy z wydawców ma swoje indywidualne podejście do tematu.