Przebudowa schroniska „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej wywołała wiele pytań miłośników Bieszczad. W tej sprawie dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego opublikowała specjalną informację. Jak podkreślaj władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, obecny budynek schroniska „Chatka Puchatka” jest mocno wyeksploatowany, wielokrotnie nadbudowywany i przebudowywany.

chatkapuchatka0510źr. BgPN

- Połoninę Wetlińską w okolicach schroniska odwiedza rocznie około 150 tys. osób, czyli znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Od wielu lat występują tu znane wszystkim bieszczadzkim turystom problemy związane z ograniczoną ilością wody, znaczną ilością ścieków, dużymi kosztami ogrzewania i zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z drugiej strony otoczenie schroniska to teren bardzo cenny przyrodniczo, bogaty w stanowiska roślin i zwierząt, dla ochrony których powołano nasz Park – zaznaczają autorzy komunikatu.

I dodają, że stąd właśnie decyzja o modernizacji kultowego wręcz obiektu. Inwestycja ma spełniać „współczesne wymogi przeciwpożarowe, sanitarne i środowiskowe, a jednocześnie ograniczy koszty utrzymania do akceptowalnego poziomu i przyczyni się do ograniczenia zniszczeń w otoczeniu przyrodniczym”.

- Nie ma możliwości, aby cele te osiągnąć kolejną, gospodarczą modernizacją istniejącego budynku, konieczna jest gruntowna przebudowa. Głównym celem funkcjonowania obiektu pozostanie funkcja turystyczna. Na potrzeby turystów ma być udostępniony taras, sala główna na parterze i sala na poddaszu oraz toalety – zapewniają władze BgPN.

Zgodnie z projektem powierzchnia zabudowy zwiększy się z 168,24 m² do 292,45 m² i obejmować będzie: piwnicę - pomieszczenia techniczne urządzeń koniecznych dla funkcjonowania budynku w tym: kotłownia, piwnica wielofunkcyjna, oczyszczalnia ścieków, pomieQszczenie retencji deszczówki; parter obejmujący: sień wejściową, dyżurkę GOPR z pomieszczeniem pobytu straży BdPN, salę główną dla turystów, zespół sanitarny wewnętrzny dla turystów, pomieszczenia warsztatowe i gospodarcze dla GOPR i BdPN, zespół sanitarny zewnętrzny dla turystów, taras widokowy z wiatą oraz poddasze z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi obiektu i salą dla turystów.

Jeśli chodzi o rozwiązanie problemów związanych z ograniczoną ilością wody przewidziano pozyskiwanie deszczówki dla celów użytkowych w ubikacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Woda opadowa z połaci dachowych magazynowana będzie w przeznaczonych do tego celu zbiornikach zamontowanych w podpiwniczeniu i na poddaszu.

Dla celów spożywczych z koli autorzy projektu modernizacji zakładają transportowanie wody z ujęcia przy źródle poniżej stacji.

- Generalnie obiekt po oddaniu do użytkowania ma służyć jako miejsce odpoczynku podczas wędrówki, miejsce spożycia posiłku i obiekt sanitarny oraz w sytuacjach awaryjnych, jako miejsce noclegowe w salach zbiorowych na ławach. Nie przewidujemy funkcjonowania schroniska, jako obiektu hotelowego pobytu ani dla turystów ani dla innej grupy użytkowników (jak sugerują niepoważne plotki). Stale przybywać tam będzie jedynie obsługa schroniska i dyżurni GOPR w okresie służby – zapewniają parkowcy.

Łukasz Razowski