W dniach 16.07.-18.07.2021 Grupa Podhalańska GOPR szkoliła się na terenie Małych Pienin.

Tematem szkolenia było ratownictwo górskie w warunkach letnich (pierwsza pomoc w górach, techniki linowe, topografia terenu itp.). W trakcie zajęć przeprowadzono pozorowaną akcję na Wysokiej.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0"/"Človek/Kolega/Záchranár – kompetencie horskej služby 2.0" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregion Tatry.

Źródło:
mat.pras. Grupa Podhalańska GOPR