Turystyka górska

Swojego czasu przewlaiła się na forum dyskusja na temat ukąszeń przez węże, obiecałem Basi i Irkowi, że napiszę. W naszych warunkach górołazenia grozi nam całkiem realnie udziabanie przez skądinąd sympatycznego węza gatunku vipera berus, czyli żmiję zygzakowatą. Ostatnie upały sprzyjają gadzinom. Wygrzewają się na słoneczku na skałach, pniakach, czy wprost na szlaku, mogą też się chować w suchych trawach.

Kirgistan i Pik Niepodległości (dawniej Lenina)
kilka praktycznych informacji

Koszt:

Całkowity koszt wyprawy na Pik Lenina może zamknąć się w przedziale 3500-4000zł (nie licząc zakupu sprzętu). Główne wydatki wiążą się z dojazdem, zwłaszcza jeśli decydujemy się dotrzeć do Kirgistanu samolotem.

Między błyskiem a grzmotem
czyli burza wisi w powietrzu


Dzień po wielkiej burzy zwykle wstaje pogodny i rześki…aż do następnej burzy.

Grzmot pioruna i błyskawice przez wieki ropalały wyobraźnie naszych przodków. Ich wyjaśnienia, choć mało naukowe, były nad wyraz obrazowe. Zwykle zjawisko to tłumaczono karczemną awanturą Bogów w niebiańskich salonach. W zależności od części świata, mógł to być również Grecki albo Skandynawski Bóg kowali wykuwający w niebieskiej kuźni pioruny na gigantycznym kowadle.

Zima – jak zacząć?

 Zima to nie sezon, to zawód - Sinclair Lewis

Istotnym czynnikiem wpływającym na to, że w ogóle decydujemy się zacząć wspinać zimą są warunki – dobre, złe czy obojętne. Ale co to właściwie znaczy?

Co oznaczają takie podwójne wyceny, stosowane przez Słowaków, np II/4 tak jak tutaj: http://www.jamesak.sk/jclshow.asp?Id=237?

Klasifikácia Ľadov Objektívna náročnosť I - VII

I - Krátke lezenie s dobrým istením a jednoduchým zostupom. Horské a vysokohorské lezenie bez objektívneho nebezpečia.

II - Jedna alebo 2 dĺžky na ceste s malým objektívnym nebezpečenstvom v krátkom úseku vyznačenom v popise. Zostup sólo alebo jednoduchým zlanovaním.

III - Dlhá cesta s viachodinovým nástupom. Dobré istenie, jedno exponované miesto. Zlanenie celou cestou. Objektívne nebezpečenstvo na dlhšom úseku podľa popisu.

IV - Dlhá a odľahlá cesta, nevyhnutné skúsenosti s vysokohorským lezením. Náročný nástup s použitím vlastného materiálu. Objektívne nebezpečenstvo po celej ceste, dlhý a ťažký zostup.

V - Dlhý vysokohorský výstup vyžadujúci dobrú úroveň lezcov a technickej výbavy. Expozícia a nebezpečenstvo lavín. Objetívne nebezpečenstvo celou cestou, zlý zostup.

VI - Veľmi dlhá cesta v alpskej stene trvajúca viac ako deň. Nebezpečenstvo lavín, pádu kamenia a sérakov. Vopred sa nedajú určiť podmienky v ceste.

VII - Zvýšenie predošlých problémov, napr. lezenie po padajúcich sérakoch.

Lezecká obtiažnosť 1 - 8:

1 - K výstupu v ľade stačia mačky.

2 - Dobrý ľad s jedným dlhším úsekom do 60 stupňov.

3 - Prevažne solídny ľad 70 - 80 stupňov. Štandy v skale, stála možnosť dobrého istenia v ľade.

4 - Ľad 75 - 80 stupňov s vertikálnym úsekom väčšinou dobrej kvality. Permanentná možnosť istenia.

5 - Dlhá pasáž v dobrom ľade 85 - 90 stupňov. Vyžaduje dobrú lezeckú techniku.

6 - Dlhý, kolmý ľad s prevismi, rôzna kvalita ľadu a istenia. Potrebná vysoká lezecká úroveň.

7 - Dlhý, kolmý a previsnutý ľad zlej kvality (glazúry, záclony) bez dostatočnej súdržnosti. Istenie pochybné, alebo nemožné.

8 - Zvýšenie predchádzajúcich ťažkostí.

Hodnotenie ľadov treba brať s istou rezervou. Otiažnosť ľadu sa mení podľa podmienok, sezóny a variantu lezenia, a preto nie je možné vyhnúť sa nepresnostiam. Mixové cesty s ľadovými úsekmi majú svoju vlastnú klasifikáciu.

W wolnym tłumaczeniu uzyskanym dzięki uprzejmości BasiZ:

I. Krótka wspinaczka z dobrą asekuracją i łatwym orientacyjnie (oczywistym) zejściem. Górska i wysokogórska wspinaczka bez obiektywnych niebezpieczeństw.

II. Jeden lub dwa wyciągi na drodze z obiektywnym niebezpieczeństwem na krótkim odcinku i zaznaczonym w opisie. Zejście solo lub łatwym orientacyjnie zjazdem.

III. Długa droga z wielogodzinnym podejściem. Dobra asekuracja, jedno miejsce eksponowane. Zjazd całą drogą. Obiektywne niebezpieczeństwo na dłuższym odcinku wg opisu.

IV. Długa i odległa droga, niewykluczone mozliwosci wspinaczki wysokogórskiej. Męczące podejście z użyciem odpowiedniego sprzętu. Obiektywne niebezpieczeństwa na całej drodze, długie i trudne zejscie.

V. Długie wysokogórskie podejście, wymagajace dobrych umiejętności i wyposażenia technicznego wspinaczy. Ekspozycja i niebezpieczeństwo lawin. Obiektywne niebezpieczeństwa na całej drodze, fatalne zejście.

VI. Bardzo długa droga w scianie alpejskiej trwajaca więcej niż jeden dzień. Niebezpieczeństwo lawin, spadajacych kamieni i seraków. Warunki na drodze nie dają się wczesniej okreslić.

VII podwyższenie poprzednich problemów - np. wspinaczka po upadajacych serakach. (jak oni sobie to wyobrażają - komentarz mój B.Z.)

1. Do podejścia w lodzie wystarczają raki.

2. Dobry lód z jednym dłuższym odcinkiem do 60 stopni (chodzi zapewne o nachylenie).

3. Przeważnie solidny lód 70-80 stopno. Stanowiska w skale, możliwość dobrej asekuracji w lodzie.

4. Lód 75-80 stopni z odcinkiem pionowym, przeważnie dobrej jakości. Cały czas możliwość asekuracji.

5. Długi pasaż w dobrym lodzie 85-90 stopni, wymaga dobrej techniki wspinaczki.

6. Długi, pionowy lód z przewieszkami, różny rodzaj lodu i asekuracji. Wymagane wysokie kwalifikacje wspinaczkowe.

7. Długi, pionowy i przewieszony lód złego gatunku (glazury, nie wiem co to jest zaclony), bez dostatecznej spoistości. Asekuracja kiepska, albo niemozliwa.

8. Podwyższenie poprzednich trudności.

Podkategorie