loading...
Turystyka Górska
Sporty Górskie
loading...
Strefa Outdoor
Kultura
loading...
Kultura

Turystyka

Sport

Sprzęt

Konkursy

Pik Kosmos 2014 - wyprawa na granicę kosmosu, czyli zachodnie kokszał tau (kokshaal too, Kirgistan).

Pik Kosmos 2014

Pik Kosmos 2014

Cel wyprawy eksploracyjnej

1. pierwsze wejście / pierwsze polskie wejście na drugi pod względem wysokości szczyt w paśmie południowo- zachodnim Kokszał Tau, o nazwie pik kosmos (zwany też: Pik Schmidta; 5942 m).
2. Eksploracja i wspinaczka na okoliczne dziewicze pięciotysięczniki.
3. Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej i nakręcenie materiału filmowego (zob. filmy z poprzednich wypraw:
nocny motyl (http://vimeo.com/21585655), sath marau – seven killed (http://vimeo.com/63463189).
4. Akcja górska może być prowadzona z dwóch potencjalnych lodowców (Pal’gov lub Grigor’ev).

Pik Kosmos 2014

Pik Kosmos 2014

Status piku kosmos – „pierwsze wejście” 12 sierpnia 1998 roku

Szczyt po raz pierwszy „atakowany” był 12 sierpnia 1998 roku przez Igora Korsunowa i Walerego Bojkę* [zob. Kiełkowska Małgorzata, Kiełkowski Jan (red.): Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu. Tom II, Góry Azji], i według rosyjskich źródeł został  zdobyty.
Nie mniej, wokół tego wejścia naro- sło sporo kontrowersji, które mogą stanowić podstawę do zakwestio- nowania pierwszego wejścia. Opi- nię tą podziela również Jerzy Wala, który stwierdza (po analizie źródeł, m.in. na stronie rosyjskiego klubu Chernogolovka, organizatora tej wyprawy), że Rosjanie rozwiązali północną ścianę, ale nie weszli na wierzchołek.

Pik Kosmos

Pik Kosmos

Przebieg wydarzeń z 1998 roku (źródło: klub alpinistyczny chernogolovka)

12 sierpnia 1998 roku Rosjanie atakują północną ścianę. W akcji biorą udział co najmniej dwa zespoły. Koło południa jeden zespół pokonuje ścianę i wychodzi na łatwą grań prowadzącą na wierzchołek Piku Kosmos (ok. 100–150 m „łatwego” terenu). Niestety drugi zespół ulega wypadkowi w lawinie seraków, w wyniku czego akcja górska zostaje przerwana. Pierwszy zespół wycofuje się (nie osiąga wierzchołka) i dołącza do akcji ratunkowej. Dwa dni później zostaje podjęta decyzja o zakończeniu wyprawy.

Po powrocie do kraju, mimo braku wejścia na szczyt, Rosjanie uznają górę za zdobytą, twierdząc, że: wspinacze byli już poza wszelkimi trudnościami, wejście na szczyt łatwą granią nie stanowiło żadnego problemu, a prowadzona akcja ratunkowa miała ponad wszystko priorytet.

*Inne źródło podaje, że wypadkowi uległ właśnie Igor Korsunow (Korsun), który w wyniku doznanych obrażeń później zmarł [Źródło na stronie rosyjskiego klubu alpinistycznego „Chernogolovka”].

Opis rejonu

Południowo zachodnie kokszał tau to pasmo górskie usytuowane na granicy kirgisko-chińskiej, pomiędzy jeziorem issyk kul na północy, a pustynią takla makan
w zachodnich Chinach. Pasmo to ma długość ok. 100 km i stanowi część większego pasma Kokszał Tau, które z kolei w całości należy do wielkiego pasma tien szan (kulminacją pasma jest Pik Pobiedy 7439 m.).
Ten niezwykle urokliwy region w całości rozciąga się wzdłuż granicy z Chinami i stanowi naturalną barierę rozdzielającą republikę Kirgiską od komunistycznych Chin. Po stronie chińskiej te potężne skalne ściany określane są „Wielkim Murem” i są jakby kontynuacją Wielkiego Muru Chińskiego, a po stronie kirgiskiej nazywane są „górami na granicy z Chinami” lub „dzikimi, surowymi górami”. Najwyższe szczyty rejonu to pik dankova (5982), pik kosmos (5942) oraz kyzyl akser (5842).

W latach 50, w wyniku licznych napięć geopolitycznych pomiędzy Związkiem Radzieckim a Chinami (spór o przebieg granicy), w regionie tym stacjonowały wojska radzieckie, a nieliczni mieszkańcy zajmujący okoliczne doliny, zostali przymusowo przesiedleni w głąb Kirgizji. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat region ten był całkowicie zamknięty dla podróżników z zachodu. Obecnie obszar jest otwarty i wciąż eksplorowany (każdego roku region odwiedza kilka wypraw), jednakże nadal kontrolowany przez wojsko (konieczne pozwolenia, permity).

Powaga przedsięwzięcia

- surowy klimat,
- brak okolicznych mieszkańców,
- silne zlodowacenie,
- północna wystawa ściany,
- znaczne oddalenie od cywilizacji (ok. jeden dzień jazdy samochodem, dwa dni marszu)

Mapa graniowa kokszał tau (oprac.  M. Norwecki) sporządzona przez nas na potrzeby wyprawy z 2010 roku.\
Mapa graniowa kokszał tau (oprac.  M. Norwecki) sporządzona przez nas na potrzeby wyprawy z 2010 roku.

Rejon jest stale eksplorowany, chociaż tych wypraw każdego roku jest niewiele. Wierzchołki bez nazw prawdopodobnie w przeważającej mierze wciąż są dziewicze, nie mniej, dane te pochodzą z 2010-2011 roku, i do tego czasu sporo mogło się zmienić. Z informacji znalezionych w sieci należy spodziewać się, że każdego roku w rejonie tym działa przynajmniej jedna wyprawa. W 2010 roku w rejonie działały dwie wyprawy: francuska i polska.

Polska eksploracja kokshaal too

Do tej pory w regionie tym działały cztery polskie wyprawy:

- 2009 r. – Michał Kasprowicz, Wojtek Ryczer, Rafał Zając (lodowiec Fersmana, Pik Plaza i Granitsa)
- 2009 r. – Michał Król, Andrzej Sokołowski, Adam Kokot (wspinaczka na Piku Mińsk)
- 2010 r. – Oktawian Cież, Jakub Gałka, Mariusz Norwecki, Tomasz Owerko, Piotr Picheta, Jakub Wrona
(Dolina Dzhirnagaktu)
- 2011 r. – Maciej Bedrejczuk, Bartek  Trzciński, Michał Król i Andrzej Sokołowski (Pik Mińsk)

Członkowie wyprawy

Członkowie wyprawy

Szacunkowy kosztorys wyprawy

1. Przelot samolotem – ok. 2000,00–2500,00 zł/os.
2. Transport lokalny (w tym wynajęcie samochodu i dojazd do Kokszał Tau) – ok. 600,00–700,00 zł/os.
3. Noclegi w drodze do Kokszał Tau i z powrotem – ok. 300,00 zł/os
4. Pozwolenie na wjazd do strefy przygranicznej (strefa wojskowa) – ok. 100,00 zł/os
5. Zakup jedzenia liofilizowanego (min. 20 szt. na os.) – ok. 550,00 zł/os
6. Wysyłka paczek z częścią wyposażenia do agencji w Biszkeku (2x25 kg) – ok. 100,00 zł/os
7. Zakup wyżywienia na lokalnym bazarze – ok. 200,00 zł/os
8. Uzupełnienie sprzętu – ok. 100,00 zł/os
9. Zakup paliwa (gaz, benzyna) – ok. 100,00 zł/os

Łącznie na osobę: 4650,00 zł x 7 osób = 32550,00 zł

Pierwsza polska wyprawa na Pik Kosmos

Pierwsza polska wyprawa na Pik Kosmos

Szczegółowy projekt wyprawy w formacie PDF dostępny TUTAJ

loading...
Dla Niej
loading...
Dla Niego
loading...
Dla Dzieci

Artykuły Strefy Outdoor

loading...
Nowości
Produkty i testy
Porady
Producenci