Z dniem 22.01.2024 r. Babiogórski Park Narodowy otwiera dla skiturowców następujące trasy narciarskie:

1. Trasa: Polana Krowiarki - Górny Płaj - Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak - Sokolica - Polana Krowiarki.
(trasa na odcinku Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak jest trasą jednokierunkową, służącą wyłącznie do podchodzenia ze względu na kwestie bezpieczeństwa zwłaszcza w rejonie Przełęczy Brona w ruchu pieszych i narciarzy oraz na bliskość granicy z Republiką Słowacką na szlaku graniowym, gdzie turystyka narciarska jest zabroniona).
Czas przejścia: 4-5h
Długość trasy: ok. 15km

2. Trasa: Polana Krowiarki - Diablak - Polana Krowiarki (szlak dwukierunkowy)
(z Polany Krowiarki szlak prowadzi starą trasą narciarską na Sokolicę, gdzie trasa narciarska łączy się z pieszym szlakiem czerwonym, który wyprowadza na szczyt Babiej Góry. Na Diablaku szlak zawraca w kierunku Polany Krowiarki i wiedzie wzdłuż szlaku czerwonego: na odcinku Diablak - Kępa z odstępstwem od szlaku do 30 metrów po obu stronach, a na odcinku Kępa - Sokolica w odległości do 50 metrów od szlaku czerwonego wyłącznie południową stroną Babiej Góry, gdzie trasę wyznaczają czerwone tyczki. Z Sokolicy zjazd w dół starą trasą narciarską na Polanę Krowiarki).
UWAGA: Dla ułatwienia na odcinku Sokolica - Kępa zostały ustawione czerwone tyczki kierunkowe, które stanowią zewnętrzną granicę trasy. Przejazd poza czerwone tyczki jest zabroniony.
Nie dopuszcza się wychodzenia i zjazdu szlakiem czerwonym na odcinku: Polana Krowiarki - Sokolica - Polana Krowiarki.
Czas przejścia: 4h
Długość trasy: ok. 11km
3. Trasa: Polana Krowiarki - Markowe Szczawiny - Żywieckie Rozstaje - granica Parku
(szlak dwukierunkowy)
Czas przejścia: 4-5h
Długość trasy: ok. 11km
4. Trasa: Markowe Szczawiny - szlakiem czarnym na Dejakowe Szczawiny do Dolnego Płaju - drogą do szlaku zielonego - Zawoja Markowa.
(na ostatnim odcinku - ok. 2 km - trasa narciarska przebiega wzdłuż drogi dojazdowej do Markowych Rówienek, a na odcinku Dolny Płaj - Zawoja Markowa pokrywa się z drogą transportową do schroniska na Markowych Szczawinach). UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność na w/w odcinkach trasy narciarskiej, która we wskazanych fragmentach pokrywa się drogą transportową do schroniska na Markowych Szczawinach, oraz intensywnie użytkowaną drogą dojazdową do Markowych Rówienek.
(szlak dwukierunkowy)
Czas przejścia: 0,30h
Długość trasy: ok. 5km

Warunkiem korzystania z tras jest przestrzeganie Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego. 

mat. pras. Babiogórski Park Narodowy