Jeszcze w tym roku, na terenie Słowacji – w okolicach Czerwonej Ławki powstać ma via ferrata.

Nowy odcinek zostanie poprowadzony z Doliny Małej Zimnej Wody do Doliny Staroleśnej przez przełęcz Czerwona Ławka. Owa via ferrata utworzona będzie ponad biegnącym tamtędy szlakiem turystycznym. Jej długość ma wynieść 450 m.
Będzie dostępna prawdopodobnie już pod koniec sierpnia.
Na stronie www.tatry.sk zamieszczono zdjęcia z wyrysowanym jej przebiegiem (na czerwono).
Trochę podobny do via ferraty jest poprowadzony szlak Orlej Perci, ale tak czy siak, nie jest to to samo.
Generalnie via ferrata czyli żelazna droga oznacza taki szlak turystyczny, który ma już charakter wspinaczkowy i gdzie autoasekuracja jest konieczna. Tego typu drogi, niezwykle popularne są chociażby w Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy Hiszpanii.
Aby pokonać via ferratę na pewno musimy być w miarę sprawni, mieć odpowiednią wydolność i kondycję. Ale droga tego typu wymaga również odpowiedniego nastawienia i jest sprawdzianem dla naszej psychiki.
Biorąc pod uwagę czysto fizyczne wskaźniki, naprężenia, działające siły podczas odpadnięcia itd. przy via ferracie, paradoksalnie różnią od tych typowych do jakich dochodzi podczas zwyczajnej, klasycznej wspinaczki.
Stąd właśnie i sprzęt używany tu, różni się od tego jaki mają chociażby alpiniści czy taternicy.
Absorbery, inne urządzenia pochłaniające energię czy wyhamowujące itd.
Oczywiście, sprzęt tego typu, dostępny jest w Waszym Sklepie Górskim.

Źródła:
https://www.portalgorski.pl/,
https://sklepgorski.pl/,
Wikipedia.
opr. Bartek Michalak